Bilden av oss stämmer inte

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Adoptionscentrum om rätten att veta sitt ursprung

Margret Josefsson och Johan Högberg från Adoptionscentrum svarar på kritiken om allas rätt att veta sitt ursprung.
Margret Josefsson och Johan Högberg från Adoptionscentrum svarar på kritiken om allas rätt att veta sitt ursprung.

REPLIK. I Aftonbladet den 16 juli driver två skribenter rätten att känna till sitt ursprung. Adoptionscentrum (AC), som är en ideell medlemsorganisation, har under många år arbetat för samma sak och lyft frågan mot politiker och myndigheter i Sverige och i AC:s samarbetsländer. Problemet med artikeln är dock den osanna bilden som ges av AC:s rotverksamhet för adopterade. AC har inget vinstintresse och tillsyn sker också enligt gällande lag.

1995 inrättades en heltidstjänst med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden för att hjälpa adopterade i rotsökning samt återresor. När dessa medel tog slut användes egna fondmedel och delvis avgifter. I dag finns en kostnadsfri rottjänst för att få ut bakgrundinformation i akten, men en avgift tas ut för att gå vidare. Avgiften täcker dock inte kostnaderna för tjänsten.

För AC har det varit - och är fortfarande - en prioriterad fråga att den enskildes ekonomi inte ska vara ett hinder. Vi söker samverkan med föreningar för adopterade i detta arbete. MFoF, fd MIA, har fått resurser från staten för att arbeta fram information till adopterade som vill söka rötter. Detta har dock snarare inneburit fler förfrågningar till AC, så när en sådan satsning görs borde även ett ekonomiskt stöd ske direkt till verksamheten där adopterade får konkret och praktisk hjälp.

Arbetet för adopterades rätt måste dock även ske i ursprungsländerna, där det ibland finns lagar och okunskap som är begränsande. Hindren varierar beroende på land även om förbättringar skett över tid och där Sydkorea är ett bra exempel.

Margret Josefsson, förbundsordförande Adoptionscentrum

Johan Högberg, ledamot förbundsstyrelsen Adoptionscentrum

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN