ÅSIKT

Eliassons löfte har inte infriats

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik från kommunledningen i Sollentuna om polisen

SLUTREPLIK. Den nya polisorganisationen ska leda till att polisen närmar sig medborgarna. ”Förstärkning av polisens lokala närvaro och tillgänglighet anses vara en av de viktigaste utgångspunkterna för reformen” säger rikspolischef Dan Eliasson. Detta löfte från är det tydligt att man inte har lyckats verkställa i Sollentuna.

Från Sollentuna kommuns sida uppfattar vi det i stället som att polisledningen är ett steg närmare att ge upp om Malmvägen och Sollentunaborna genom att stänga det lokala poliskontoret. Kontoret behöver i stället utvecklas, med större polisiär närvaro, för att möjliggöra snabba insatser.

Vi ser dessutom med stor oro på att de sju områdespoliserna som Sollentuna blivit lovade som förstärkning också har dragits in. Detta går också helt emot ambitionen att komma närmare medborgarna.

Polisledningen genom Bratt undviker dessutom att ens nämna områdespoliserna i sin replik och vi undrar hur vi ska tolka detta.

Arbetet med de medborgarlöften som man hänvisar till är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet, vi ska självklart involvera de som bor och verkar i kommunen. Samtidigt kan dessa inte ersätta behovet av en stark polisiär närvaro som upprätthåller lag och ordning och agerar kraftfullt mot brottsligheten. 

Vi ser fram emot mötet för att diskutera hur Sollentuna ska bli tryggare. Samtidigt står vi fast vid kraven om att polisledningen behåller kontoret på Malmvägen och skyndsamt tillsätter de sju områdespoliserna som Sollentuna har blivit lovade.

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna (M)

Anna-Lena Johansson, kommunstyrelsens 1.e vice ordförande, Sollentuna (L)

Magnus Ramstrand, kommunalråd, Sollentuna (KD)

Läs kommunledningens debattartikel här.

Läs polisens replik här.

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.