Sluta snacka - vi vill anställa flyktingarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Vi är redo att ta ansvar för integrationen – hjälp oss med verktygen

Det pratas mycket om att få nyanlända i jobb. Men medan politikerna pratar jobbar arbetsgivare redan med detta på arbetsplatser runt om i Sverige. Vi vet exakt vad som saknas för att arbetsmarknaden på allvar ska kunna vara det integrationsinstrument vi alla önskar, skriver Lorri Mortensen Mates , ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor.
Det pratas mycket om att få nyanlända i jobb. Men medan politikerna pratar jobbar arbetsgivare redan med detta på arbetsplatser runt om i Sverige. Vi vet exakt vad som saknas för att arbetsmarknaden på allvar ska kunna vara det integrationsinstrument vi alla önskar, skriver Lorri Mortensen Mates , ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor.
Lorri Mortensen Mates , ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor.
Lorri Mortensen Mates , ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor.

DEBATT. Sedan januari 2014 har över 250 000 asylsökande kommit till Sverige. Frågan om hur vi ska lösa en integrationsutmaning som bara kommer att växa har blivit ett politiskt slagträ där alla politiska partier kommit med egna förslag. Men våra medlemmar, chefer inom privat tjänstesektor, saknar lösningarna som verkligen får integrationen att fungera – i praktiken

Samtidigt som dessa frågor diskuteras i tv-soffor, partiledardebatter och på ledarsidor jobbar arbetsgivare redan med detta på arbetsplatser runt om i Sverige. Med chefer som vet exakt vad som saknas för att arbetsmarknaden på allvar ska kunna vara det integrationsinstrument vi alla önskar.

Den privata tjänstesektorn är loket på den svenska arbetsmarknaden. Det är där stora delar av de nya jobben skapas. Med den positionen kommer ett viktigt ansvar – att bidra positivt till att lösa integrationen. Det är ett ansvar vi och våra medlemmar gärna tar, men vi behöver bättre redskap, verktyg och tätare dialog. Helst i går!

Det är chefer över hela landet som är de som ska omsätta politik, goda viljor och idéer och faktiskt lösa integrationen i praktiken. I en ny kommande rapport är de tydliga med vad som saknas för att göra det.

Rapporten har kartlagt svenska chefers attityd till nyanlända i de egna verksamheterna. Den viktigaste slutsatsen man kan dra av rapporten är följande:

Svenska chefer vill anställa nyanlända – men hindren och trösklarna är fortfarande för stora.

För att våra medlemmar ska kunna ta sitt fulla ansvar, dels för integrationen, men också för att säkerställa fortsatt tillväxt i Sverige behövs:

Bättre verktyg

Nio av tio chefer säger i vår undersökning att de ser språkhinder som en utmaning i någon grad. Även bättre verktyg för kunskapsvalidering behövs.

Samordning i integrationskedjan

I dag vet bara 54 procent av våra medlemmar att asylsökande ens får arbeta i Sverige. Migrationsverket registrerar inte heller vilket yrke människor haft innan de kommit till Sverige. Och Arbetsförmedlingen saknar nationell samordning och statistik kring detta. Kan våra inbördes informationsutbyten bli bättre är mycket vunnet.

Större kunskap om nyanländas potential

En av de viktigaste faktorerna till att våra medlemmar i dag anställer nyanlända eller har planer på att göra det, är att man ser möjligheter till utveckling och tillgång till nya kompetenser. Och bland de företag som i dag har nyanlända bland sina anställda har man uppnått precis detta. Kunskapsutbytet måste bli betydligt bättre mellan de som redan är igång med att anställa och övriga.

Att fler än 250 000 nyanlända kommit till Sverige sedan i januari 2014 ger oss en situation där Sverige står inför ett viktigt vägskäl. Frågan om hur väl vi lyckas integrera dessa personer in i vårt samhälle kommer att helt avgörande.

Låt oss gå ifrån politisk teori – och gemensamt lösa integrationen i praktiken.

Lorri Mortensen Mates , ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: