ÅSIKT

Höjt utbildningsstöd räcker inte, Ekström

Replik från Kerstin Gatu och Ida Kåhlin om folkbildning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Om folkbildning på allvar ska bli tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning behövs mer än höjningar av utbildningsstödet, skriver Kerstin Gatu och Ida Kåhlin.
DEBATT

REPLIK. Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, lyfter betydelsen av folkbildningen och hur den avspeglas i regeringens budgetproposition som bland annat innefattar en höjning av det särskilda utbildningsstödet för att säkerställa att folkhögskola fortsätter vara en utbildningsväg för personer med funktionsnedsättning.

Detta är en satsning som vi välkomnar. Alla ska ha rätt till folkbildning, men pengar löser inte allt. Här behövs samordning och samverkan.

Mora folkhögskola har med medel från Arvsfonden drivit en tvåårig distansutbildning för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen är den första i sitt slag och resultatet överträffar alla förväntningar.

Deltagarna, som bland annat har svårigheter med abstrakt tänkande och att förstå orsakssamband, har fått tillgång till det digitala samhället, men också stöd så de kan känna trygghet på nätet. Dessa personer har fått tillgång till folkbildning på lika villkor, men tyvärr är detta inte fortsatt möjligt utan särskilda projektmedel.

Med nuvarande stödsystem finns inte ekonomisk möjlighet för folkhögskolor att ha kurser för personer med stora stödbehov. De bidragssystem som finns ersätter inte utifrån behov, om till exempel deltagare behöver stöd hela dygnet.

Det finns inte heller anpassade programvaror för distanskommunikation, för personer som inte kan läsa, skriva eller klarar komplexa samband. Behov som dessa personer har även utanför skolvärlden. Det finns kunskapsluckor om anpassad informations- och kommunikationsteknologi både inom folkbildning, kommuner och organisationer. Infrastruktur och möjlighet till support behöver också anpassas. Listan kan göras lång.

Om folkbildning på allvar ska bli tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning behövs mer än höjningar av utbildningsstödet. Det behövs kontinuitet och samverkan mellan ansvariga myndigheter, kommuner och organisationer.


Kerstin Gatu, leg. arbetsterapeut och pedagog/projektledare vid Mora Folkhögskola
Ida Kåhlin, leg. arbetsterapeut och förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM

Mora