Debatt

S: Sverige måste erkänna staten Palestina

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Urban Ahlin: Vågar Centerpartiet stå för sin egen politik i dagens omröstning?

Urban Ahlin, S
Urban Ahlin, S

I dag tar ledamöterna i utrikesutskottet beslut om ett svenskt erkännande av Palestina. Om alla partier i riksdagen röstar efter sin egen övertygelse finns det en majoritet i Sveriges riksdag för ett erkännande. Men då måste Centerpartiets riksdagsledamöter våga stå upp för sitt eget partis politik.
Vi socialdemokrater vill att Sverige ska erkänna staten Palestina.

Även Centerpartiet vill att Sverige ska erkänna Palestina. Detta har partiet ett stämmobeslut på och Centerns utrikespolitiska företrädare Kerstin Lundgren skrev i januari 2012 en utmärkt debattartikel som på ett tydligt sätt går igenom skälen till varför detta är viktigt.
Några dagar senare skrev fem folkpartistiska riksdagsledamöter en debattartikel där de också tyckte att det är dags att erkänna staten Palestina. Dessa riksdagsledamöter arbetar dock i motvind inom sitt eget parti eftersom folkpartiets hållning är att man vill se avslutade fredsförhandlingar före ett svenskt erkännande.
Vi socialdemokrater anser att man i praktiken överlåter beslutsrätten till Israel om man villkorar ett erkännande med att det först måste finnas ett fredsavtal. Det blir då ockupationsmakten som får avgöra om och när Sverige kan erkänna Palestina, vilket naturligtvis är en helt orimlig hållning.
De enda som tjänar på att Sverige inte erkänner Palestina är de som vill omöjliggöra en palestinsk statsbildning. Ett erkännande från Sverige och andra länder skulle istället innebära en stark och tydlig signal att det internationella samfundet är fast beslutet att få till en tvåstatslösning. Vilket skulle vara en god grund för fredsförhandlingar som måste komma till, men då mellan två något mer jämbördiga parter.
Sveriges regering har inte erkänt staten Palestina, regeringen har röstat nej till palestinskt medlemskap i Unesco och inte heller vill man deklarera ett tydligt stöd till Palestinas önskemål om uppgraderad status i FN.
Resultatet är att Sverige tiger still i dessa viktiga frågor istället för att agera pådrivande. Det är mycket olyckligt.
Ett tillkännagivande från riksdagen om ett erkännande av staten Palestina skulle sätta behövlig press på regeringen att äntligen agera.

Kan vi hoppas på att Centern röstar för sin egen politik? Eller nöjer man sig med debattartiklar?
Jag hoppas att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom kravet på ett svenskt erkännande av staten Palestina för att därigenom ge ett bidrag till framtida fred och säkerhet i Mellanöstern.

Urban Ahlin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt