Du är välkommen till SD, Tobias Billström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD: Migrationsministerns utspel ett tecken på vad som rör sig under ytan i M

När Tobias Billström tydligt gjorde klart att Moderaterna såg ett problem med volymerna av dagens invandring blev vi både förvånade och positivt överraskade. Billströms tal om att begränsa invandringen går stick i stäv med den politik statsminister Fredrik Reinfeldt stakat ut sedan valet 2010. Beslutet om att ingå en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet har resulterat i ansvarslösa förslag som lett till en ökad invandring till Sverige.

Sedan statsministerns offentliga tillrättavisande av migrationsministern kan vi konstatera att bakom detta M-utspel finns en ganska ointressant moderat arbetsgrupp med urvattnade direktiv, som enligt Reinfeldt definitivt inte syftar till att minska invandringen. Detta är beklagligt då det är just en minskning av invandringen som Sverige behöver. Vi har ett asylsystem som håller på att braka samman och vi har kommuner som går på knäna i jakt på bostäder och sysselsättning åt alla nyanlända.

Vi kan också konstatera att regeringen har en migrationsminister som gång på gång visat sig sakna stöd för din egen politik. Tidigare har Billström även fått dra tillbaka sitt motstånd mot att erbjuda fri vård till personer som vistas illegalt i Sverige. Vår bedömning är att Tobias Billström skulle passa betydligt bättre i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp än i en regering ledd av Reinfeldt.

Tittar man på den moderata arbetsgruppens direktiv målas en motsägelsefull bild upp. Det blir väldigt uppenbart när man talar om behovet av att avvisningar verkställs samtidigt som man slår fast att personer utan tillstånd att vistas i Sverige ska kunna åtnjuta offentligt finansierad svensk välfärd. Ett parti som talar vitt och brett om drivkrafter borde förstå hur dessa incitament påverkar den illegala invandringen.

Man kan även tyda en föreställning om att Sverige inte kan styra över sin egen invandringspolitik utan hoppet står till EU. Statsministern brukar ofta återkomma till att vi i Sverige inte styr över situationen. Detta stämmer inte. Alla länder bestämmer i huvudsak över sin egen invandringspolitik och det är Sveriges lagar och regler i relation till andra länders regelverk som lett fram till en situation med massinvandring till Sverige. Om regeringen vill kan de mycket enkelt begränsa möjligheterna att söka asyl i Sverige. Möjligheten finns i nuvarande utlänningslag där följande skrivning finns:

”Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.”

Till saken hör att gruppen övriga skyddsbehövande representerar en stor del av de asylsökande och denna grupp omfattar ej personer som riskerar tortyr eller förföljelse i hemlandet eller innehar flyktingstatus. En sådan begränsning skulle kraftigt minska incitamenten för att söka asyl i Sverige.

Även om Moderaterna under nuvarande ledning inte är beredda att öppna upp för en ansvarsfull invandringspolitik vet vi att det bubblar under ytan i de moderata leden. Reinfeldts migrationsminister är det yttersta beviset för detta. Till de moderater som liksom Billström ser ett stort problem med dagens invandringsvolymer vill vi göra klart att Sverigedemokraterna alltid kommer att ha en utsträckt hand till den som vill förändra invandringspolitiken i en mer ansvarsfull riktning. Vi ställer oss således inte avvisande till att stödja förslag som syftar till en mer ansvarsfull invandringspolitik även om förslagen enligt vår mening inte skulle vara tillräckliga.

Jimmie Åkesson

Björn Söder

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN