ÅSIKT

Ersätt kriget i skolan med medmänsklighet

Replik från Lasse Jansson om hotfulla elever

Någonting är fel i skolan, skriver Lasse Jansson.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Nu är det lärarstudenter som trakasseras i våra skolor och det får till följd att de inte vill genomgå utbildningen till att bli lärare och det ovanpå allt annat om skolan. Någonting är fel.

Här ett försök att ge ett perspektiv till ”roten till det onda”:
För hundra år sedan såg samhället barn som onda och det var endast med hjälp av ”herrans tukt och förmaning” det kunde bli ”ordning” på de elever som befanns uppvisa fel beteende. Kunde du inte sitta still i bänken fick du ”smaka rottingen eller livremmen”. Hade du dyslexi… på med dumstruten och in i skamvrån så alla kunde se hur dum du var. Kvarsittning, hemanmärkning, inlåsning – det fanns ingen hejd på de vuxnas uppfinningsrikedom i att hitta på bestraffningar.

Men 1979 förbjöds agan i Sverige som första land i världen. Men, agan försvann och ersattes av ingenting! Det som förr upprätthöll ordningen i våra skolor försvann och lärare kunde nu inte längre slå barn som de tyckte behövde ”se på andra bullar”. Så hur ser det ut nu då? Det har blivit en ”låt gå”-mentalitet i våra skolor men också i samhället i stort.

Poängen blir: Det ”krig” som fördes mot barn och ungdomar för hundra år sedan förs även i dag. Men nu ser vi inte barn som onda, bara som sjuka. Så, vad det uppväxande släktet utsätts för av en ignorant och inkompetent vuxenvärld, leder till stress, frustration och i förlängningen hat.

Så visst är det en svår situation men det finns en väg ut ur det: medmänsklighet!


Lasse Jansson, dramapedagog, skådespelare, regissör, konsult


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.