Debatt

Regeringen, ni lovade en stor vaccinkampanj

Politiker i elva regioner: Det är dags att leva upp till löftet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regionerna kommer göra sitt yttersta för att leva upp till sin roll i vaccinationsprocessen. Nu måste regeringen också uppfylla sin del av överenskommelsen och omedelbart starta den omfattande informationskampanj som Sverige behöver, skriver politiker från elva av landets regioner.
Regionerna kommer göra sitt yttersta för att leva upp till sin roll i vaccinationsprocessen. Nu måste regeringen också uppfylla sin del av överenskommelsen och omedelbart starta den omfattande informationskampanj som Sverige behöver, skriver politiker från elva av landets regioner.

DEBATT

DEBATT. Vaccineringen mot covid-19 har nu påbörjats. Det skänker hopp i tillvaron och är ett ljus i tunneln. Förhoppningsvis kan vi snart återgå till våra normala liv – med släktmiddagar, sportevenemang och utekvällar med vänner. Vägen dit står dock inte utan utmaningar.

Den 8 december 2020 ingick Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt regeringen en överenskommelse om vaccinering mot covid-19.

I överenskommelse framgår uttryckligen att regeringen ansvarar för den nationella kommunikationen kring vaccineringen. Regeringen har bland annat åtagit sig:

  • ”att ta fram nationell kommunikation kring vaccinering mot covid-19 och anpassa dessa insatser så att även exempelvis personer med funktionsnedsättningar, eller som ej har svenska som modersmål kan ta till sig av informationen”
  • ”vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt i befolkningen”.

För att leva upp till detta åtagande har regeringen uppdragit åt ett antal myndigheter – med Folkhälsomyndigheten i spetsen – att ta fram en informationskampanj.

Men beklagligt nog har denna informationskampanj ännu inte inletts. Det riskerar att undergräva det omfattande arbete som nu pågår ute i våra regioner och att vaccinationstäckningen blir mycket sämre.

Regionerna genomför egna informationsinsatser för hur vaccineringen ska gå till och svarar, givet många olika besked om vaccinleverans, efter bästa förmåga på invånarnas frågor. Dessa insatser kommer dock inte kunna möta det informationsbehov som en massvaccinering av hela Sveriges befolkning innebär.

En försenad informationskampanj riskerar att drabba vissa grupper särskilt hårt.

Vi vet exempelvis att det är förenat med särskilda svårigheter att nå ut till grupper som inte har svenska språket som modersmål. Detsamma gäller personer med vissa typer av funktionsnedsättningar. Detta är orättvis och ohållbart när regeringen aktivt bortser från deras behov. Alla som bor i Sverige har samma rättighet till korrekt och tydlig information från våra myndigheter.

Därtill kommer det oroväckande rapporter om en alltför utbredd skeptisk hållning till vaccination.

Denna skepsis återfinns hos olika personer, men särskilt bekymmersamt är faktumet att den förekommer bland anställda  inom omsorg – de som arbetar allra närmast våra riskgrupper. Vi vet också från våra vaccinationsprogram att vaccinationsgraden är olika inom befolkningen.

Även vaccinmotstånd och skepticism kan motverkas genom en bred nationell informationskampanj. Det finns redan flera goda exempel i andra länder att ta intryck av.

Får alla tillgång till korrekt och enhetlig information kan både rädslor och missförstånd bemötas, och därmed vaccinationsinsatsen fortskrida – med bibehållen tidsplan.

Det som hittills har hållit ned vaccinationstakten i Sverige är den begränsade tillgången till vaccin. Framöver kommer vi förhoppningsvis se ett högre inflöde och därmed en snabbare vaccinationstakt.

I det läget kommer regionerna vara beroende av en hög vaccinationsvilja och medvetenhet för att vaccinationsinsatsen ska kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Regionerna kommer göra sitt yttersta för att leva upp till sin roll i vaccinationsprocessen och fullfölja överenskommelsen med staten. Nu måste regeringen också uppfylla sin del av överenskommelsen och omedelbart starta den omfattande informationskampanj som Sverige behöver.

För avtal ska hållas. Det gäller också för Sveriges regering.


Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne (M)
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala (M)
Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande i Region Värmland (M)
Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm (M)
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Region Västra Götaland (M)
Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten (SJVP)
Lennarth Förberg, regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge (M)
Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län (KD)
Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg (M)
Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande i Region Halland (M)
Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

20% Rabatt på solskydd & solkräm för alla hudtyper och behov! - Lloyds Apotek

Extern länk från LloydsApotek

Beställ här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT Vi måste prata om de utrikesfödda och covid

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Covid-19

Vaccin

Region Kronoberg

Region Dalarna

Irene Svenonius