Hur länge ska man vänta på bygglov?

Debattörerna: Vi hjälpte Rudolf och Rauha att få rätt mot staten – efter tre år

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har nyligen hjälpt pensionärsparet Rudolf och Rauha Karlsson att få skadestånd av staten efter att ha väntat i över tre år på bygglov för en bastu. Nu uppmanar vi andra drabbade att också begära kompensation, skriver Rikard Samuelsson, Emilia Palm, Natalie Staff på Centrum för rättvisa.
Vi har nyligen hjälpt pensionärsparet Rudolf och Rauha Karlsson att få skadestånd av staten efter att ha väntat i över tre år på bygglov för en bastu. Nu uppmanar vi andra drabbade att också begära kompensation, skriver Rikard Samuelsson, Emilia Palm, Natalie Staff på Centrum för rättvisa.

DEBATT. Hos länsstyrelsen i Stockholm är det inte ovanligt att fastighetsägare får vänta i tre år på besked om man får bygga på sin fastighet.

Centrum för rättvisa har nyligen hjälpt pensionärsparet Rudolf och Rauha Karlsson att få skadestånd av staten för den långa väntetiden. Nu uppmanar vi andra drabbade att också begära kompensation.

Tillsammans kan vi bidra till rimliga handläggningstider – en viktig princip i en fungerande rättsstat.

För att få bygga på en fastighet som ligger närmare än 100 meter från vattnet krävs att kommunen ger så kallad strandskyddsdispens. Det rör sig om situationer då en fastighetsägare till exempel vill bebygga en tomt, anlägga en ny brygga eller bygga en bastu vid sitt hus.

Efter att kommunen har sagt ja kan länsstyrelsen självmant gå in och överpröva kommunens beslut. Medan prövningen pågår får fastigheten inte bebyggas.

Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende organisation med uppdrag att värna enskildas grundläggande rättigheter och granska missförhållanden hos myndigheter.

Efter att vi genomfört en granskning av samtliga Sveriges länsstyrelser kan vi konstatera att det finns stora regionala skillnader när det gäller hur snabbt ärenden om strandskyddsdispens hanteras – och att handläggningstiderna hos länsstyrelsen i Stockholm sticker ut.

Av de ärenden som länsstyrelsen i Stockholm avgjorde under 2019 hade ungefär hälften en handläggningstid på två år eller mer. En stor andel hade en handläggningstid på hela tre år eller mer.

Det innebär att en fastighetsägare i Västra Götaland i normala fall får vänta i drygt tre månader på besked, medan en i Stockholm kan få vänta i över tre år. Länsstyrelsen i Stockholm har också vid upprepade tillfällen fått skarp kritik för de långa handläggningstiderna av både Justiteombudsmannen och Justitiekanslern.

Kritiken har dock inte lett till någonting annat än att handäggningstiderna har blivit allt längre.

Länsstyrelsen i Stockholm är långt ifrån den enda myndigheten som har problem med långa handläggningstider. Förra året fick Justitieombudsmannen in över 1 000 ärenden från enskilda som klagade på att myndigheter hade tagit lång tid på sig att fatta beslut.

Men trots att enskildas rätt till prövning inom skälig tid är central för att en rättsstat ska fungera saknas det ofta effektiva verktyg för att angripa långsam handläggning.

Under våren 2020 hjälpte Centrum för rättvisa pensionärsparet Rudolf och Rauha Karlsson att begära skadestånd av staten för den långa väntetiden hos länstyrelsen i Stockholm. De hade fått vänta i tre år och tre månader på besked om de skulle få bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet eller inte.

Efter att Rudolf och Rauha Karlsson med vår hjälp stämt staten i domstol erkände Justitiekanslern för första gången att enskilda som inte har fått sitt ärende hos länsstyrelsen prövat inom skälig tid har rätt till skadestånd.

Justitiekanslern gick därför med på att betala 30 000 kr till makarna Karlsson för deras långa väntan.

Vi kommer nu att kontakta cirka 300 andra fastighetsägare som också har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning och informera dem om möjligheten att begära skadestånd av staten.

Skadeståndskraven löser naturligtvis inte alla problem men kan ge upprättelse till dem som har drabbats och sätta press på stat och myndighet att en gång för alla komma till rätta med de långa handläggningstiderna. På så sätt kan vi bidra till att enskilda ges effektiva verktyg att använda när myndigheter lägger deras ärenden på hög utan åtgärd.


Rikard Samuelsson, senior jurist, Centrum för rättvisa
Emilia Palm, jurist, Centrum för rättvisa
Natalie Staff, jurist, Centrum för rättvisa


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE