Gör vår miljö trygg – porta dem som stör

Debattören: Vi behöver tillträdesförbud till exempelvis bibliotek och badhus

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är de som inte kan sköta sig som ska stängas ute, inte de drabbade. Jag hoppas därför att regeringen nu åtgärdar bristerna i utredningen och presenterar förslaget för riksdagen, skriver  Anna König Jerlmyr (M).
Det är de som inte kan sköta sig som ska stängas ute, inte de drabbade. Jag hoppas därför att regeringen nu åtgärdar bristerna i utredningen och presenterar förslaget för riksdagen, skriver Anna König Jerlmyr (M).

DEBATT. Sverige har omfattande problem med ordningsstörningar i det offentliga rummet. Situationen känns igen över hela landet men storstäderna är särskilt drabbade.

Jag godtar inte åtgärder som att män och kvinnor separeras på badhus, för att kvinnor riskerar att trakasseras. Jag godtar inte heller att bibliotek har tvingats till att stänga eller justera sina öppettider på grund av att det finns pojkar som kastar böcker, uppträder dominant eller sysslar med droghandel i en miljö där vi vill att samhället ska kunna förkovra sig i litteraturen.

Statens kriminalpolitik är illa rustad för att ta tag i problemen. Lagarna för ordning i de offentliga rummen har inte uppdaterats på flera decennier. Dessutom har kriminalpolitiken inte en tradition av att tänka i begrepp som ”livskvalitetsbrott”, det vill säga brott som sänker människors livskvalité, som ordningsstörningar, trakasserier och stöld. Det är olyckligt eftersom livskvalitetsbrotten är vår mest utbredda brottstyp och den påverkar människors trygghet allra mest.

Påföljderna för livskvalitetsbrott är jämförelsevis låga ur ett straffrättsligt perspektiv. Ur ett socialt perspektiv är de däremot allvarliga. När livskvalitetsbrott år efter år drabbar hela boendemiljöer utan att ordningsmakten kan ingripa, uppstår till slut en negativ social spiral med konsekvensen att det offentliga rummet tas över av kriminella grupperingar. Människor får sämre tillgång till det offentliga rummet, till samhällets service, till handelsutbud och till arbetstillfällen.

Sverige har dröjt för länge med tydliga politiska svar på situationen. Därför var det helt nödvändigt att regeringen 2018 tillsatte en utredning för att undersöka möjligheten att utfärda tillträdesförbud för personer som, bland annat, upprepat stört ordningen på en allmän plats.

Nu är utredningen klar. Kortfattat innebär förslaget att en kommun kan vända sig till polisen för att ge en person tillträdesförbud till till exempel ett kommunalt bibliotek eller ett badhus. Förbudet är tidsbegränsat men om personen bryter mot det är påföljden böter eller fängelse. Snarlika förbud finns redan i länder som Nederländerna, Storbritannien och Danmark.

Förslaget är inte utan sina svagheter. Stycken om vad ordningsstörningar innebär behöver förtydligas, tydligare skrivningar om hur rättssäkerheten ska garanteras behöver komma på plats, och kostnadsuppskattningar saknas. Förbudet löser inte heller ensamt alla problem med otrygghet. Fler elever måste gå ut skolan med fullständiga betyg, fler ungdomar behöver en meningsfull fritid, fler vuxna måste gå från bidrag till jobb och poliserna behöver bli fler.

Men principen som förslaget bygger på är riktigt. Det är de som inte kan sköta sig som ska stängas ute, inte de drabbade.

Utredaren avråder från förslaget. Bland annat eftersom förbudet kan inskränka tillgängligheten till demokratiska institutioner, som bibliotek. Jag är övertygad om att tillträdesförbud skulle ge vanliga människor ett nödvändigt andrum efter många år av kriminell dominans i boendemiljön. Badhus, bibliotek och lokala näringsidkare skulle få en chans att återhämta sig. Tillgängligheten till demokratiska institutioner skulle öka, inte minska. Kunder och besökare skulle hitta tillbaka. Kraften i den negativa sociala spiralen skulle luckras upp.

Jag hoppas därför att regeringen nu åtgärdar bristerna i utredningen och presenterar förslaget för riksdagen. Tillträdesförbud skulle kunna göra positiv skillnad för människors trygghet i den lokala boendemiljön.


Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE