Värna om jägarna – straffa brottslingarna

Replik från M om lagstiftning kring vapen i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna värnar jägarnas möjlighet att bedriva den jakt som är så viktig för viltvården och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Tyvärr är villkoren för lagliga och skötsamma vapenägare på väg att försämras, skriver Sten Bergheden (M).
Moderaterna värnar jägarnas möjlighet att bedriva den jakt som är så viktig för viltvården och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Tyvärr är villkoren för lagliga och skötsamma vapenägare på väg att försämras, skriver Sten Bergheden (M).

DEBATT. Rasmus Ling och Miljöpartiet uppvisar en häpnadsväckande misstro mot svenska jägare och sportskyttar och bör lära sig att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det går att ta hårdare tag mot kriminellas användning av vapen och samtidigt förenkla för laglydiga vapenägare. Vi luckrar inte upp vapenlagstiftningen – vi gör den mer ändamålsenlig.

Moderaterna står upp för Sveriges jägare och sportskyttar. Vi värnar jägarnas möjlighet att bedriva den jakt som är så viktig för viltvården och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Tyvärr är villkoren för lagliga och skötsamma vapenägare på väg att försämras.

Återigen ser vi tydliga tecken på S/Mp-regeringens bristande engagemang i att stå upp för dessa grupper, och det är svårt att inte spekulera kring vilket inflytande Miljöpartiets ideologiska jaktmotstånd har på regeringens samlade vapenpolitik.

Sverige ska naturligtvis följa gemensamma EU-regler. Men vi ska inte i onödan försvåra för svenska vapenägare. Regeringen har föreslagit en kraftig överimplementering av vapendirektivet som innebär krav och krångel, och framför allt riskerar det att leda till ökade handläggningstider hos redan överbelastade myndigheter. Det varken kan eller kommer vi att acceptera.

Ungefär 600 000 personer har vapenlicens i Sverige. Vapenhanteringen präglas av ordning och reda, där både utbildning och prövning är omfattande. Det borde vi bejaka, inte begränsa. När det finns goda skäl, likt vid jakt eller sportskytte, ska möjligheterna att inneha fler vapen förbättras, möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt även hos andra med vapenlicens bör utökas och det europeiska vapenpasset erkännas.

Vapenfrågor ska tas på stort allvar. Men Sverige ska lösa rätt problem. Det är den organiserade gränsöverskridande brottsligheten och gängkriminalitetens tillgång till vapen som ska bekämpas med ett starkare gränsskydd, tuffa gemensamma EU-regler och hårdare straff, inte fredliga svenska jägare och skötsamma sportskyttar.

Det vi i dag föreslår är bland annat skärpta straff för vapenbrott, skärpta straff för smuggling av vapen och ett antal förenklingar för laglydiga vapenägare. Det är svårt att förstå hur Miljöpartiet kan se det som en uppluckring av svensk vapenlagstiftning.


Sten Bergheden, Riksdagsledamot Justitieutskottet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE