Det är SD ni är emot – inte informationsplikt

Slutreplik från Sverigedemokraterna om motståndet mot förslaget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-10-14

Det är intressant att notera att informationsplikten inom skolan och socialtjänsten inte har väckt några betydande protester tidigare, men nu plötsligt betraktas som ett hot mot demokratin. Slutreplik från Ludvig Aspling, SD.

SLUTREPLIK. I min debattartikel har jag lyft fram två centrala frågor och framfört ett tydligt påstående.

Det är viktigt att vi reflekterar över varför vårt förslag om informationsplikt har stött på starkt motstånd från organisationer som LO, TCO och Saco samt av Civil Rights Defenders, medan den befintliga informationsplikten, som redan har ett brett stöd i riksdagen, har passerat obemärkt förbi.

Dessutom är det intressant att notera att informationsplikten inom skolan och socialtjänsten inte har väckt några betydande protester tidigare, men nu plötsligt betraktas som ett hot mot demokratin.

 

Det som blir särskilt anmärkningsvärt är att ingen har ens försökt ge ett konkret svar på dessa frågor. I stället har de enbart hänvisat till svepande argument om att de också har kritiserat socialdemokraterna vid något tillfälle. De undviker att direkt bemöta kärnan i frågan och ger inte någon verklig förklaring.

Det är viktigt att förstå att svaret på dessa frågor ligger i det faktum att de som motsätter sig vårt förslag aldrig har betraktat den befintliga informationsplikten, vare sig nu eller fram till 2015, som ett hot mot demokratin. Det har helt enkelt inte varit av intresse för dem.

Således ligger problemet inte i själva förslaget, utan snarare hos dem som framför förslaget. Vårt påstående om hur detta påverkar deras trovärdighet står fast. Det som framstår som uppenbart är att hyckleriet saknar en trovärdig förklaring, det är just hyckleri.

 

Vi bör vara medvetna om att hyckleri, oavsett vilka självgoda etiketter dessa organisationer väljer att sätta på sig själva, påverkar deras trovärdighet.

Det är viktigt att vi fokuserar på substansen i deras argument och inte blint accepterar svepande generaliseringar som undviker att besvara de centrala frågorna.


Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson (SD)

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.