ÅSIKT

Gabriel Wikström: Vi arbetar på det

Replik från Gabriel Wikström om läkemedlet Naloxon

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Min ambition är att vi skyndsamt ska hitta ett sätt att göra det möjligt att använda läkemedel som Naloxon, skriver Gabriel Wikström.
DEBATT

REPLIK. Att minska narkotikadödligheten är en prioriterad fråga för mig och för regeringen. Robban Widell skriver på Aftonbladet den 6/2 om Naloxon och hur det räddat hans dotter.

Jag förstår frustrationen. Att motverka narkotikadödligheten är mycket angeläget. Därför har regeringen bland annat gjort det enklare att starta sprututbytesverksamheter, vilket lett till att ett flertal nya sådana diskuteras runt om i landet. Detta är viktigt både ur smittskyddsperspektiv och för att personer med tungt missbruk ska kunna komma i kontakt med vården mer regelbundet.

Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten föreslå en åtgärdsplan för att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Frågan om Naloxon finns med som en del i uppdraget.

För läkemedel finns gemensamma godkännandeprocesser inom EU som det europeiska läkemedelsverket EMA ansvarar för. Just nu finns två pågående processer, varav en avser hela EU, för godkännande av Naloxon. Om Naloxon blir ett godkänt läkemedel förenklas arbetet med att tillhandahålla det till personer i missbruk.

Jag får som minister inte lägga mig i myndigheters beslut om enskilda läkemedel. Men det är viktigt att reglerna i sig inte innebär hinder för att motverka narkotikadödligheten. Därför ser Socialdepartementets tjänstemän i dialog med berörda myndigheter just nu över om det finns hinder i lagstiftning eller andra regelverk för att Naloxon ska kunna tillhandahållas till missbrukare i behov av det på ett ändamålsenligt sätt. Min ambition är att vi skyndsamt ska hitta ett sätt att göra det möjligt att använda läkemedel som Naloxon som kan förhindra dödsfall hos missbrukare också i Sverige.


Gabriel Wikström, folkhälso - sjukvårds - och idrottsminister


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook

ARTIKELN HANDLAR OM