Debatt

Det här skulle jag göra som partiledare för S

Jan Emanuel Johansson: Socialdemokraterna måste bli socialdemokrater igen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag vill driva Socialdemokraterna att bli Socialdemokraterna igen. Därför svarade jag ja på frågan om jag skulle ställa upp som partiledare om jag fick chansen, skriver Jan Emanuel Johansson.
Jag vill driva Socialdemokraterna att bli Socialdemokraterna igen. Därför svarade jag ja på frågan om jag skulle ställa upp som partiledare om jag fick chansen, skriver Jan Emanuel Johansson.

DEBATT

DEBATT. När jag fick frågan om jag skulle ställa upp som partiledare om jag fick chansen, så svarade jag ja. För jag vill driva Socialdemokraterna att bli Socialdemokraterna igen.

Per Albin Hansson är min politiska förebild. Han skapade en folkallians, inte bara för arbetarna utan för alla som var med och skapade Sverige. Per Albin visade att folkhemmet var för alla som hyste en genuin vilja att vara med och bidra till Sverige.  

Folkhemmet är gemenskap. Folkhemmets grundläggande värdering är att alla ska med – det finns en plats för dig. Vi behöver dig. Här kan du dra dit strå till stacken. Här bygger vi en jämlik relation där vi ställer krav på varandra. Här finns inga styvbarn.

För Per Albin var folkhemmet inte bara en metafor.  

Det goda folkhemmet tolererar inte utanförskap. Vägen till gemenskapen är att bidra till den. Därför ska du ges du rätten att få göra rätt för dig.

Du ska garanteras ett arbete, inte bidrag. Alla ska med på riktigt. Passiva bidrag är en kränkning mot individen och ett misslyckande för samhället.

Gemenskapen kräver rättvisa som balans mellan förtjänst och behov. Som med inkomstbortfallsprincipen. Om du har jobbat ett helt liv så ska du ha mer i pension än någon som inte har det. Har du varit med och byggt välfärden ska du ha det bra på ålderns höst.

Jobbar mer ska du ha mer lön. Skatten får inte döda viljan att jobba hårt.

Gemenskapen kräver tillit. Tillit får du till dem som bidrar. Tillit får du till dem spelar efter reglerna, därför måste alla kunna reglerna.

Majoritetssamhällets regler, kultur och normer ska vara tydliga. Tillit ligger väldigt nära solidariteten och solidariteten ska prägla samhället.

Det du själv är med och bygger upp är du mån att försvara. Den gemenskap du slitit för att kvala in till är du stolt och känner vördnad inför.

Allmän värnplikt eller annan alternativ samhällsplikt är karaktärsdanande och kittar människor samman.  Du bidrar med ett år till Sverige. Du lär känna medborgare från hela landet. Rika som fattiga. Du får ett CV, en erfarenhet och gemenskap.

Folkhemmets grund är trygghet. Utan trygghet ingen frihet till individen. Bas är polis, rättsväsende och militär. Skola vård och omsorg. Ingen medborgare ska någonsin behöva tvivla på dessa basala tryggheter. När våldsmonopolet utmanas måste samhället slå tillbaka med obönhörlig kraft.

Den nya samhällsutmanande kriminaliteten kan och ska stoppas. Vårt straffsystem och polisens verktyg är anpassade till en tid som flytt. Nu krävs ett nytt system som står på Polisens, medborgarens och brottsoffrets sida.

Vi måste avskaffa straffrabatten, införa jourdomstolar med korta ledtider, införa kronvittnen, anonyma vittnesmål och hårdare straff.

Kännbarhet krävs även vid bötesbelopp. I nuläget blir sådana som jag fripassagerare. En böteslapp rör inte mig, men kan förstöra en hel månad för någon annan. Det är inte rättvist. Inför inkomstbaserade böter.

Alla kan inte gå på högskola. Alla fungerar inte i den teoretiska skolan. Satsa på lärlingsutbildningar och praktiska utbildningar. Uppvärdera låglöneyrken.  

Medborgarskapet ska ha betydelse. En tydlig vinst. En ära. Det ska finnas tydliga krav för ett medborgarskap. Stolthet kommer med att man uppnått något man har fått kämpa för och sett fram emot.

Vi måste våga prata om värden och dygder. Att det är fint att göra rätt för sig och efter förutsättningar bidra.

Ta ansvar för sitt eget liv, men även för samhället. Ta ansvar för utfallet av sina handlingar, men också stötta andra i deras.

Om alla ska med, om alla ska få plats, då är ansvar den gemensamma nyckeln. Ansvar ger tillit. Tillit ger ett starkt samhälle. Ett folkhem utan styvbarn.

Vi är och förblir ett arbetarparti. Vi representerar den ordningsamma klassen som gör rätt för sig. Det är inte beroende på vad du tjänar, utan att du gör så gott du kan för att tjäna. Att du strävar och är strävsam.

Gemenskapen gör att vi vill bära varandras bördor. Visionen är inte storvulen eller svulstig. Det är en bild av det realistiska folkhemmet där vi samlar upp lärdomar från det förflutna och anpassa det till samtiden.

En vision om en nåbar och rättfärdig tillhörighet och ett folkhem i Per Albin Hanssons anda.


Jan Emanuel Johansson, socialdemokrat i intern opposition


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet av ny partiledare (S) 2021

LÄS VIDARE

DEBATT Nej, vi kräver inte en kvinna som S-ledare

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet av ny partiledare (S) 2021

Jan Emanuel Johansson

Socialdemokraterna

Per Albin Hansson