Svenskar kan för lite om samernas historia

Debattörerna: Skolor ska utbilda om samers kultur, språk och religion – ändå är kunskapen för dålig

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag är det val till Sametinget. Kristina Yngwe och Ulrika Carlsson skriver: ”Den debatt som följde filmsuccén ”Sameblod” visar på den brist på kunskap och förståelse som finns i det svenska samhället. ”.
Foto: Foto ur filmen ”Sameblod”
I dag är det val till Sametinget. Kristina Yngwe och Ulrika Carlsson skriver: ”Den debatt som följde filmsuccén ”Sameblod” visar på den brist på kunskap och förståelse som finns i det svenska samhället. ”.

DEBATT

DEBATT. I morgon är det val till sametinget, då nästan 9000 samer röstar fram 31 politiker som ska företräda det samiska folket.

Centerpartiet driver förslag för att stärka den samiska kulturen och dess näringar och Alliansen har drivit igenom flera frågor i regeringsställning för att stärka det samiska folket.

Inom skolområdet har Centerpartiet flera förslag för att bevara och stärka de samiska språken och kulturen.

Enligt läroplanen ska elever få kunskap om samers kultur, språk, religion och historia. Trots detta är kunskapen dålig. Det resulterar i bristande förståelse och utebliven upprättelse för det samiska folket.

Den debatt som följde filmsuccén ”Sameblod” visar på den brist på kunskap och förståelse som finns i det svenska samhället.

Skolverket borde därför få i uppdrag att ta fram uppdaterat kunskapsunderlag, för att stötta lärare i undervisningen om samernas och vår gemensamma historia.

För att stärka den samiska identiteten och det kulturella arvet är språket betydande. Men få talar de samiska språken och kan föra över språket till nästa generation. Det är därför svårt att hitta modersmålslärare.

Förutom generella satsningar på läraryrket behöver förutsättningarna för modersmålslärare förbättras genom satsningar på digitalisering och fjärrundervisning, men även distansundervisning. Modersmålslärare bör även fortsättningsvis undantas kravet på lärarlegitimation.

Centerpartiet har under regeringstiden drivit genom en sammanhållen rovdjurspolitik som gynnar många samer inom rennäringen. Bland annat införde vi toleransnivå för förluster av renar till rovdjur och licens- och skyddsjakt på varg. Vi uppnådde dessutom gynnsam bevarandestatus på de stora rovdjuren.

För renskötseln är rovdjursfrågan betydande och på sikt måste det till fler åtgärder för att stävja skadorna från rovdjur. Vi vill att vargens gynnsamma bevarandestatus nås vid en nivå på 170-270 individer, vilket är mindre än regeringens. Vi vill också se över möjligheten att inventera fler rovdjur i hela landet, vilket kan hålla nere antalet och minska risken för skador på både renar och tamboskap.

Den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet, licens- och skyddsjakt på varg och andra rovdjur ska fortgå och djurägare som drabbas av ekonomiska förluster till följd av rovdjursattacker ska få en rimlig ersättning.

Slutligen är klimatfrågan viktig, inte minst för samerna. När vintrarna blir varmare och kommer senare ställer det till med stora problem för många samer. Renarna får svårt att förflytta sig över sjöar och komma åt mat under den is som bildas närmast marken.

Genom ett starkt fokus på att minska CO2-utsläppen kan Sverige och andra länder tillsammans jobba för att motverka uppvärmningen.

Centerpartiet vill göra det på flera sätt, bland annat genom grön skatteväxling, enklare regler för solenergi och en grön bilbonus för den som köper en klimatvänlig bil.

Centerpartiets politik ser och förstår samers livsvillkor och gynnar samers verksamheter och leverne.

Vi har redan levererat i regeringsställning och tänker fortsätta driva frågor för att Sveriges urbefolkning ska kunna stå sig stark. Det är Centerpartiets vallöfte till det samiska folket.


Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: