Problem i skolan? Få barnen i säng i tid!

Debattören: Föräldrar har ett ansvar – skärmtid innan läggdags försämrar sömnen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Föräldrar måste se till att hjärnor fungerar som det är tänkt. Barnet ”levlar” – når en ny nivå, som man säger i dataspelsvärlden – när det sover, skriver Tomas Dalström.
Föräldrar måste se till att hjärnor fungerar som det är tänkt. Barnet ”levlar” – når en ny nivå, som man säger i dataspelsvärlden – när det sover, skriver Tomas Dalström.

DEBATT. Det finns föräldrar som anser att barnens betyg är skolans ansvar. Men när det inte är skoltid är det föräldrarnas ansvar att se till att barnens hjärnor arbetar och vilar på det sätt de är programmerade för.

För inlärning är en process som pågår dygnet runt. Tänk dig en klump med modellera. Den symboliserar ditt långtidsminne. Någon har sagt att första gången du gör något, är det som att dra ett tunt streck med lillfingernageln i leran. När du upprepar det blir strecket djupare. Och ju djupare det är, desto lättare går det att komma ihåg det du vill minnas.

Det barnet har lärt sig under dagen lagras tillfälligt i något som kallas temporalloberna. När barnet sover flyttas minnet över till långtidsminnet och programmeras där. En god nattsömn är en förutsättning för att den här processen ska fungera optimalt.

Barnet ”levlar” alltså – når en ny nivå, som man säger i dataspelsvärlden – när det sover.

I en undersökning som presenterades av av Digital Awareness UK den 23 april i år, uppger tre av fyra skolungdomar att de är online mellan tre och tio timmar om dagen. Nästan hälften av dem (47 procent) är oroliga för att de sover för lite. Det ska jämföras med att endast två av tio föräldrar uppger att de är mycket bekymrade över att surfandet kan leda till sömnbrist.

För att hjärnan ska fungera optimalt behöver en tonåring ungefär nio timmars sömn per dygn. Den genomsnittliga sömntiden har minskat de senaste decennierna. Det påverkar ungdomarna i stort och smått.

Det kan vara svårt att inse vad det innebär konkret. Med hjälp av följande exempel är det lättare att förstå hur sliriga vi blir och hur det påverkar vår prestationsförmåga.

Forskning visar nämligen att för den som har sovit två timmar för lite under ett dygn och kör bil, ökar risken för att råka ut för en bilolycka med 100 procent. Fyra missade timmar innebär samma olycksrisk som för en rattfull person.

En amerikansk undersökning med 27 939 high school-elever, visar att den genomsnittliga sovtiden var 6,5 timmar. Tre procent svarade att de sov nio timmar.

Undersökningar i Asien och Europa visar att elever som tycker att de sover för lite presterar sämre i skolan.

En norsk studie med 7 798 elever visar att de som somnar mellan klockan tio och elva, på vardagskvällar, har bättre medelbetyg, än de som somnar senare.

En svensk studie med 20 026 elever, som är mellan tolv och 19 år, visar att de som sover mindre än sju timmar per natt riskerar att prestera sämre i skolan.

I en norsk studie, med 9 875 gymnasieelever, uppger nästan alla att de har tittat på en skärm timmen innan de somnar. En undersökning vid Harvard University visar att de som läser en pappersbok somnar snabbare än de som läser den på skärm.

Varför sover skoleleverna sämre? Vi talar om tidskrävande aktiviteter som skapar ett stort engagemang. Skolverket skriver att svenska elever är mest på internet utanför skolan.

En annan förklaring är att nivåerna av sömnhormonet melatonin minskar på grund av skärmarnas blå ljus – och som en följd av det ökar vakenheten.

I dag finns det lösningar som anpassar ljuset från skärmen på kvällen. Installera dem, men håll koll på vad forskningen kommer fram till eftersom det är nya innovationer.

Vi talar om vårt samhälle som ett kunskapssamhälle, men vi borde i stället tala om ett lärande samhälle. Att fokusera på hur inlärning går till med utgångspunkt från hjärnan, stämmer bättre in på dagens förhållanden.

Föräldrar har en viktig roll och är viktiga förebilder. Att de ökar sin kunskap inom detta område är viktigt för en bättre skola.


Tomas Dalström


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN