Utan familjerna kan gängen inte stoppas

Debattörerna: Ge tonårsföräldrar som inte klarar av sina barn rätt till stöd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD:s ledning med Jakob Forssmed, Ebba Busch Thor och Emma Henriksson skriver: ”Fadern var frånvarande under större delen av pojkens uppväxt och modern brast i att sätta gränser mot pojken. Det är förvaltningsrättens ord om uppväxtförhållandena för den gängmedlem vars gripande ledde till upploppen i Rinkeby. I en mening sa förvaltningsrätten allt om hur vi bäst förebygger brott - med starka familjer.”
KD:s ledning med Jakob Forssmed, Ebba Busch Thor och Emma Henriksson skriver: ”Fadern var frånvarande under större delen av pojkens uppväxt och modern brast i att sätta gränser mot pojken. Det är förvaltningsrättens ord om uppväxtförhållandena för den gängmedlem vars gripande ledde till upploppen i Rinkeby. I en mening sa förvaltningsrätten allt om hur vi bäst förebygger brott - med starka familjer.”

DEBATT. ”Fadern var frånvarande under större delen av pojkens uppväxt och modern brast i att sätta gränser mot pojken.”

Det är förvaltningsrättens ord om uppväxtförhållandena för en 17-årig kille. Den gängmedlem vars gripande ledde till upploppen i Rinkeby i februari. I en kort mening sa förvaltningsrätten allt som behöver sägas om hur vi bäst förebygger brott. Med hjälp av starka familjer.

Familjens öde tillsammans med många andra pekar på behovet av starkare familjer. Det får vi genom att politiken ser familjer för vad de är. Små oumbärliga gemenskaper vars beslut och tillvaro samhället måste stödja på alla sätt. Ingen familj är perfekt, alla har utmaningar. Frågan här är om vad samhället kan göra för att stödja familjerna. För när det brister i familjen, då ska samhället finnas där som stöd.

Som förvaltningsrättens utlåtande indikerar så finns det ett annat större och djupare problem i framförallt unga pojkars liv som gör att det går snett. Vem vet hur den unge mannens liv blivit om mamman fått bättre stöd i sitt föräldraskap? Nu har hans liv fått sämsta möjliga start och genom alla sina brott har han skadat många andra.

Många talar nu om fler poliser - Kristdemokraterna också. Vi föreslår 10 000 fler poliser till 2025. Det ska vara poliser med stark lokal förankring vilket skapar ordning och lugn i våra bostadsområden.

Något mer behövs än fler poliser och det är starkare familjer. Familjen är grunden i ett starkare skyddsnät runt våra barn där skola, omsorg och ideell sektor också är viktiga delar. Bara då blir Sverige tryggare på riktigt.

Hur får vi då starkare familjer? För det första måste vi se familjer för vad de är. Små oumbärliga gemenskaper vars beslut och tillvaro samhället måste stödja.

Deras val kring föräldraledighet och barnomsorg ska respekteras och för de föräldrar som vill vara hemma något längre så ska det finnas möjlighet till det genom en barnomsorgspeng. Det ska vara möjligt att ha mer tid med barnen.

Deras ekonomi måste förstärkas. Vi vet att svag ekonomi kan driva konflikter som gör att familjer kan gå isär.

Den stora skiljelinjen mellan de familjer som har det svårt och de som har det bra går vid jobb. Har föräldrarna jobb ser de flesta parametrar för barnen i familjen bättre ut än om föräldrarna inte har jobb.

Därför föreslår kristdemokraterna ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder – oavsett inkomst. Varje jobb – oavsett hur litet eller stort – blir värt 500 kronor mer i månaden.

Det gör att en arbetslös förälder alltid har drivkraft att ta även ett enklare deltidsjobb för att få en inkomst som ger 500 kronor i skattereduktion. Och den förälder som har fått en fot in på arbetsmarknaden har mycket bättre förutsättningar att få in den andra foten på ett heltidsjobb med bättre lön och så vidare.

Föräldrar som jobbar visar sina barn att det går att lyckas. Det blir mindre sannolikt att en ung tonåring begår brott.

Vi stärker också barnfamiljers ekonomi med höjt bostadsbidrag. Jobbskatteavdraget för föräldrar och höjt bostadsbidrag ger bättre ekonomi för att exempelvis kunna delta i aktiviteter och möta fler vuxna och lära sig att ta ansvar.

Många sådana aktiviteter sker i ideella föreningar. Därför vill kristdemokraterna stödja dem genom att avskaffa arbetsgivaravgifterna för alla funktionärer upp till ett halvt basbelopp per år i alla föreningar – inte bara idrottsföreningar.

En del bekymmer uppstår när barn ska bli vuxna. En process som kan vara svår för föräldrar att hantera. Därför vill kristdemokraterna införa möjlighet till föräldrastöd för tonårsföräldrar.

Bekymren hos den unga personen kan gå ännu djupare och ha sin grund i psykisk ohälsa. Därför måste barn- och ungdomspsykiatrin leva upp till sitt löfte om att kunna erbjuda besök inom 30 dagar och därefter genomföra utredningar inom 30 dagar vilket inte alltid görs idag. Det kan i värsta fall ta både månader och år vilket är helt oacceptabelt.

Kristdemokraterna är fast beslutna att återskapa tryggheten i alla våra bostadsområden, och för alla.

Och även om ett bostadsområde är tryggt, kan otryggheten drabba den enskilda familjen som inte får den hjälp de behöver när de ser sitt barn hamna snett.

Ökad trygghet kräver fler poliser. Men det kräver också starka familjer. Familjer som har kraft att bry sig om och engagera sig i barnens liv och kanske till och med i samhället runt omkring.

I Fittja nattvandrar mammorna. Mödrarnas närvaro skapar ett lugn som annars inte finns där. Det pekar återigen tillbaka på familjen och civilsamhället som nyckeln till att stärka tryggheten i vårt samhälle och återskapa den där den gått förlorad. Och det inger ett hopp.


Ebba Busch Thor, partiledare (KD)
Jakob Forssmed, förste vice ordförande (KD)
Emma Henriksson, andre vice ordförande (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE