SD verkar inte förstå värdet av demokrati

Karin Karlsbro, Liberalerna: Partiet måste sluta springa Orbáns ärenden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Även om SD inte förstår värdet av rättsstat och demokrati väntade jag mig att de skulle se värdet i att värna svenska skattebetalares pengar. Men SD:s Charlie Weimers valde som vanligt att rösta nej till att stoppa kasta pengar i fickorna på Ungerns korrupta politiker, skriver Liberalernas Karin Karlsbro.
Även om SD inte förstår värdet av rättsstat och demokrati väntade jag mig att de skulle se värdet i att värna svenska skattebetalares pengar. Men SD:s Charlie Weimers valde som vanligt att rösta nej till att stoppa kasta pengar i fickorna på Ungerns korrupta politiker, skriver Liberalernas Karin Karlsbro.

DEBATT. Sverigedemokraterna gör det igen – springer den ungerska regimens ärenden i Europaparlamentet.

Under torsdagens votering tog parlamentet tydligt ställning mot Viktor Orbáns styre, och fastslog att Ungern inte längre går att klassa som en fri demokrati.

Till den lilla minoritet som röstade emot rapporten hör Sverigedemokraterna.

Det är nödvändigt att Europaparlamentet slår fast att Ungern inte längre är en fri demokrati. Under de senaste åren har världen fått se hur Viktor Orbán steg för steg monterat ner den ungerska rättsstaten och demokratin.

När EU:s grundläggande värden – de som hela samarbetet bygger på – inte längre respekteras är det en utveckling som vi i EU gemensamt behöver markera emot med all tänkbar kraft.

Orbáns regering ger sig på domstolsväsendets oberoende, tystar medier och attackerar grundläggande fri- och rättigheter.

Så sent som förra veckan presenterades nya lagar för hur man ska hindra ungerska kvinnor från att få utföra säkra aborter.

I maj utnyttjade Orbán Rysslands invasion av Ukraina för att utlysa ett nationellt nödläge. Det ger honom möjlighet att stifta lag utan att konsultera det folkvalda parlamentet.

Läget utgör en rättsstatskris som både urholkar det fundament EU står på och hotar hela samarbetet.

Med det här i åtanke är det för mig glasklart att våra skattepengar inte ska gå till att finansiera Orbáns diktatoriska fasoner. EU måste ställa högre krav på Ungern innan de får en enda cent i EU-stöd.

Om detta håller inte Sverigedemokraterna med.

Jag är inte förvånad. Varje gång vi i parlamentet har agerat mot utvecklingen i Ungern, och den lika katastrofala utvecklingen i Polen, har Sverigedemokraterna stretat emot i sällskap med parlamentets absoluta ytterhöger.

SD:s europaparlamentariker Charlie Weimers egen förklaring till varför han röstade nej är knappast betryggande, snarare tvärt om.

Att insinuera att det är EU och parlamentet som politiserar rättsstaten genom att peka ut det som sker i Ungern är tämligen absurt, och förklarar dessutom inte varför han röstade för den alternativa rapport som lades fram av parlamentet yttersta högerkant.

Även om Sverigedemokraternas agerande inte längre förvånar så gör det mig fortfarande arg.

Det går inte att ena stunden säga sig värna demokrati och rättsstat hemma i Sverige, att lova dyrt och heligt att partiet står bakom de värderingar som åsidosätts i Ungern, samtidigt som man i nästa stund springer Europas antidemokratiska regeringars ärenden.

Sverigedemokraterna verkar inte förstå allvaret i att Orbáns Ungern håller på att förgöra de värden som byggt Europa starkt – frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Jag vägrar att ta lättvindigt på den utvecklingen.

Även om Sverigedemokraterna inte förstår värdet av rättsstat och demokrati skulle jag i alla fall vänta mig att de skulle se värdet i att värna svenska skattebetalares pengar.

Se till att hålla inne utbetalningar av EU-medel till Ungern tills landet lever upp till rättsstatens principer.

Men även här valde, som vanligt, Sverigedemokraterna att rösta nej till att stoppa kasta pengar i fickorna på Ungerns korrupta politiker.

EU är ett samarbete för fria demokratier. Det är inte en bankomat för autokrater som Orbán och hans korrupta följeslagare.

Det är på tiden att Sverigedemokraterna också ställer sig bakom detta.


Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE