Debatt

Sverige sviker flickorna – förbjud slöja i skolan

Debattörerna: Borde vara självklart för alla barnrättskämpar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att förbjuda hijab på barn i skolan handlar om att ge flickor rätten att få vara fria individer med lika möjligheter till personlig utveckling. Det borde vara självklart för alla som är emot sexualisering och könssegregering av barn, skriver Sabina Landstedt, Delnia Baker och Marlene Stenman.
Att förbjuda hijab på barn i skolan handlar om att ge flickor rätten att få vara fria individer med lika möjligheter till personlig utveckling. Det borde vara självklart för alla som är emot sexualisering och könssegregering av barn, skriver Sabina Landstedt, Delnia Baker och Marlene Stenman.

DEBATT

DEBATT. "Hennes mamma hotar att bränna henne levande om hon tar av sig slöjan."

Ovanstående är ett citat från en LVU-dom (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Sofie Löwenmark på stiftelsen Doku har gått igenom hundratals LVU-domar och de ger en tydlig inblick i hur fruktansvärt det är för barn, i dessa fall flickor, att leva som utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Här är fler citat från LVU-domarna:

”Hon får inte göra något som hon vill, hon tvingas bära slöja och hotas med tvångsgifte."

"Fadern slår henne med öppen hand om hon säger att hon inte vill bär slöja."

"Hon är tvingad att bära slöja och får ofta höra kränkande ord från föräldrar och syskon om att hon är en hora"

"Hon tvingas mot sin vilja att be och att bära slöja och heltäckande kläder"

"Hon får inte ha mobiltelefon, måste sova i samma rum som mamma och hon tvingas att bära slöja."

Dessa domar är bara toppen på ett isberg. På GAPF har vi hundratals liknande berättelser, från flickor som vittnar om tvång, psykiskt och fysiskt våld och hot om att bli skickade till föräldrarnas hemland om de vägrar ta på sig hijab. Vissa av dem riskerar sina liv om de vägrar.

År efter år vittnar modiga kvinnor såväl i Sverige som andra delar av världen om liknande erfarenheter i media, poddar, filmer och böcker. Ändå blir de inte lyssnade på!

Hur många fler vittnesmål från utsatta flickor behövs det för att politiker ska förstå och befria flickorna, åtminstone de timmar de är i skolan?

Hijaben syftar till att isolera och segregera flickor från pojkar, kvinnor från män. Den används för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet och beröva dem deras sexuella frihet och bestämmanderätt över sina egna kroppar.

De sexualiseras och deras kroppar ska täckas för att inte väcka mäns begär. Hijabens syfte är att upprätthålla en förtryckande manlig ordning, vilket är helt oförenligt med jämställdhet mellan könen.

Hijab på barn är inte ett klädesplagg som vilket annat utan ett sätt att underordna, sexualisera, segregera och kontrollera en liten flicka. Hon lär sig tidigt att hennes kropp är farlig, en källa till skam och något som måste döljas från pojkarnas/männens blickar.

Genom att sätta hijab på flickebarn lägger man ansvaret för pojkars och mäns sexuella beteende mot hennes kropp på henne. Man lägger hela familjens ”heder” på hennes små axlar och gör hon motstånd så bestraffas hon med mer våld och förtryck.

Detta sätt att se på flickor – som underordnade mannen och som ansvariga för mäns sexuella begär – strider mot allt vårt samhälle bygger på och är en direkt könsdiskriminering och kränkning av flickan. Flickan förvägras sina fri- och rättigheter och sin rätt till jämställdhet, hon förvägras rätten att få vara barn, detta om något borde vara en angelägen fråga för alla barnrättskämpar, som anser att barnrättsperspektivet ska genomsyra allt som berör barns rättigheter.

Den svenska skolan ska enligt läroplanenaktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Den ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar och främja aktning för individens frihet och integritet”.

Att förbjuda hijab på barn i skolan handlar om att ge flickor rätten att få vara fria individer med lika möjligheter till personlig utveckling. Det borde vara självklart för alla som är emot sexualisering och könssegregering av flickor/barn, som är för jämställdhet mellan könen och som vill följa läroplanen.

Så länge hijaben betraktas som ett konfessionellt inslag i skolan, som ett uttryck för föräldrarnas religionsfrihet så kommer vi att gruvligt svika dessa flickor och bidra till att hedersförtrycket reproduceras om och om och om igen!

Sverige har bestämt sig för att skydda minderåriga flickor från könsstympning och barn/tvångsgiftermål. Två andra allvarliga uttryck för hedersvåld.

Men minderåriga flickor behöver också samhällets skydd mot den diskriminering och det förtryck som hijaben innebär, då de utifrån sin beroendeställning till sina föräldrar inte kan värja sig, Samhället har ett ansvar för dessa flickor.

De ska få leva jämställt och fritt i Sverige. Men Sverige sviker dem!

Låt oss vara överens om att barn – alla barn – ska skyddas från könsdiskriminering och förtryck i den svenska skolan. Vi får aldrig värdera föräldrarnas religionsfrihet högre än flickans rätt till frihet och rätt att leva jämställd med pojkar.

Vi vill att man utreder hur ett skydd även för dessa flickor kan se ut i det jämställda Sverige.

Då får vi veta hur långt föräldrar kan diskriminera och kränka sina döttrar, med religionsfrihet som skäl, innan samhället är berett att försvara flickans/barnets mänskliga fri- och rättigheter och rätten till ett liv fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.


Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime
Delnia Baker, stödkoordinator på GAPF
Marlene Stenman, lärare och GAPFs Goodwillambassadör 2018


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Aftonbladet granskar hedersförtryck

LÄS VIDARE

DEBATT S måste klippa sina band till islamister

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet granskar hedersförtryck

Barn & unga

Slöjförbud

Jämställdhet

GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime

Tvångsgifte

Könsstympning