Debatt

Sverige är mitt i en arbetslöshetskris

LO: Regeringen måste agera ännu mer kraftfullt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu drabbas även bredare grupper hårt av arbetslöshet. Unga tvingas börja sitt yrkesliv med att vara arbetslösa. Framför allt tre saker måste nu prioriteras, skriver Therese Guovelin och Torbjörn Hållö.
Nu drabbas även bredare grupper hårt av arbetslöshet. Unga tvingas börja sitt yrkesliv med att vara arbetslösa. Framför allt tre saker måste nu prioriteras, skriver Therese Guovelin och Torbjörn Hållö.

DEBATT

DEBATT. I dag är 456 000 människor arbetslösa. Sverige är mitt i en arbetslöshetskris. Det här är den värsta krisen på svensk arbetsmarknad sedan 1990-talet.

Finanskrisen satte djupa spår hos både människor, i välfärden och i samhället i stort och det riskerar den här krisen också att göra om vi inte agerar kraftfullt.

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har på ett år ökat med 100 000 personer samtidigt som hundratusentals löntagare är eller har varit korttidspermitterade. Nu ser vi också hur smittspridningen tilltar i Europa och i Sverige. Risken finns att den ökade smittspridningen ytterligare fördjupar arbetslöshetskrisen.

Redan innan pandemin var arbetslösheten i Sverige hög. Före krisen var utrikesfödda och kortutbildade dominerande bland de arbetslösa. Många av de arbetslösa har haft svag anknytning till svensk arbetsmarknad.

De som redan innan krisen var hårt drabbade har nu fått en ännu svårare situation och har hamnat längst bak i kön.

Men nu drabbas även bredare grupper hårt av arbetslöshet. Många av dem som blivit arbetslösa under krisen har oftast en utbildningsnivå motsvarande gymnasieutbildning eller högre och unga tvingas börja sitt yrkesliv med arbetslöshet.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden med omfattande arbetslöshet, varsel och korttidsarbete speglar i delar övergående effekter av den akuta hanteringen av pandemin. Men vissa saker kommer också permanent förändras. I flera branscher kommer sannolikt aldrig efterfrågan tillbaka till tidigare nivåer. I andra branscher växer samtidigt nya och fler jobb fram.

Regering och riksdag har alltsedan pandemins utbrott genomfört många viktiga insatser. Nu senast när man förlängde möjligheterna till stöd vid permittering. Men mer måste till. Framför allt tre saker måste prioriteras:

  1. Öka insatserna för att skydda löntagarna mot smitta. En försvinnande liten del av LO-förbundens medlemmar har möjlighet att jobba hemma, cirka sju procent enligt Novus. I stället står de i frontlinjen i kampen mot viruset och ser till att tågen går, att sjukvården levererar och att det finns mat och toalettpapper i affärerna. Våra medlemmar har rätt till bästa möjliga skydd oavsett vad de jobbar med.
  2. Fortsätt stärka efterfrågan i ekonomin. Förbättra människors trygghet och köpkraft med permanent förbättrad a-kassa. Se till att hjulen snurrar med framtidsinvesteringar i grön energi, bostäder, digital infrastruktur, vägar och järnväg.
  3. Öka insatserna för att ställa om Sverige till framtidens jobb. Investera i bättre kunskaper i svenska för nyanlända. Stärk möjligheterna för de som blir arbetslösa att yrkesväxla till branscher där jobben växer fram. Använda krisen till fortbildning för de löntagare som är permitterade, där är en bättre studiefinansiering avgörande för många i arbetaryrken.

Pandemin och krisen vi nu befinner oss mitt i har satt behovet av trygga jobb åt alla i blixtbelysning. Arbete är grunden till vårt lands välstånd och en förutsättning för människors trygghet och självständighet.

LO kommer därför under hösten och vintern 2020 bland annat i en seminarieserie presentera kraftfulla förslag och möjliga lösningar på arbetslöshetskrisen.

Kampen för alla människors rätt till arbete måste nu få högsta prioritet, inget annat duger.


Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande
Torbjörn Hållö, LO-ekonom


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS EXTERN LÄNK

Klicka hem dina munskydd enkelt här - handla hos MEDS.

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT Är det så här ni vill tacka oss över 70?

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Arbetsmarknad

Arbetslöshet

Therese Guovelin

Coronaviruset

Jobbpolitik

LO, Landsorganisationen