Drogtester i skolan är inte rätt väg att gå

Replik från Tryggare Ruspolitik om kampen mot drogerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Avsikten med testerna är att upptäcka och minska droganvändning bland unga och barn – men det saknas helt stöd i forskning av att testerna gör det. Replik från Christine Wallmofeldt och Christina Örnebjär.
Avsikten med testerna är att upptäcka och minska droganvändning bland unga och barn – men det saknas helt stöd i forskning av att testerna gör det. Replik från Christine Wallmofeldt och Christina Örnebjär.

REPLIK. Jessica Vikberg, ordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, skriver att hon är för drogtester i gymnasieskolan. Hon hänvisar till att barns behov ska komma först och att lagstiftningen bör utökas med hänvisning till artikel 33 ur barnkonventionen.

Vi menar att det krävs en kritisk diskussion där barns rättigheter tas på allvar utifrån andra rättigheter som barnkonventionen beskriver.

Sverige är det enda landet i Norden som rutinmässigt drogtestar barn och unga. 2019 genomfördes över 4 000 drogtester på unga i Sverige varav drygt 2 400 testades positivt.

Avsikten med testerna är att upptäcka och minska droganvändning men det saknas helt stöd i forskning av att drogtesterna har en positiv effekt för att minska droganvändandet bland unga och barn.

Vi vill inte förminska de konsekvenser som barn och unga råkar ut för vid ett positivt test. Det har rapporterats flera fall om elever som har stängts av från skolan efter att ha testats positivt eller som nekat att lämna ett urintest. I ett chockerande fall blev en elev hemlös efter att ha blivit avstängd från skolan.

Vi menar att påföljderna strider mot barns rätt till privatliv (artikel 16) och barns rätt till utbildning (artikel 28). Barn har rätt att höras om alla frågor som rör dem (artikel 12). Har vi lyssnat till barn som blir avstängda från skolan?

Vi är starkt kritiska till slumpmässiga drogtester i skolan. FN:s organ mot brott och narkotika menar att drogtester inte är en effektiv förebyggande strategi. Flera internationella organisationer tar avstånd från drogtester som amerikanska barnläkarorganisationen (AAP), europeiska EMCDDA och europeiska sällskapet för preventionsforskning (EUSPR).

Vi är helt eniga om att barns behov ska komma först. För att åstadkomma det behöver vi se en helhetsbild utifrån barnkonventionen. Alla andra länder i Norden utom Sverige ser drogtesterna som kontroversiella och det inte enbart för att insatserna saknar stöd i forskning.


Christine Wallmofeldt, socionom och ordförande i Föreningen Tryggare Ruspolitik
Christina Örnebjär, fd riksdagsledamot och vice ordförande i Föreningen Tryggare Ruspolitik


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE