Debatt

Domen ger inte fritt fram att hota poliser

Replik från försvarsadvokaten om att Högsta domstolen friade rapartisten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Högsta domstolen har inte, som felaktigt påstås, lämnat fri spelplan för rapartister att hota tjänstemän eller enskilda. Replik från Viktor Banke och Isidor Vistedt som försvarade rapartisten Frej Larsson.
Högsta domstolen har inte, som felaktigt påstås, lämnat fri spelplan för rapartister att hota tjänstemän eller enskilda. Replik från Viktor Banke och Isidor Vistedt som försvarade rapartisten Frej Larsson.

DEBATT

REPLIK. Polis, polis potatismos! Så ropar en pojke i Beck-filmen med samma namn. Två förbipasserande poliser uppfattar felaktigt orden ”Polis, polis potatisgris” och upphör mördarjakten för att istället läxa upp pojken.

Scenen gör sig påmind i debatten efter Högsta domstolens avgörande i målet Raplåten.

”Yttrandefriheten utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle, en av de grundläggande förutsättningarna för dess framsteg och för varje människas utveckling. Den omfattar inte endast ’information’ och ’idéer’ som mottas positivt eller anses ofarliga utan också dem som kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av befolkningen. Detta är de krav som ställs av den pluralism, den tolerans och den vidsynthet utan vilka inget ’demokratiskt samhälle’ kan existera.”

Orden är Europadomstolens i målet Handyside mot Förenade konungariket. Vackra ord som måste ges genomslag i den praktiska rättstillämpningen. Därför är slutsatsen i målet Raplåten glädjande.

Avgörandet har föranlett förvirring hos vissa. Högsta domstolen har inte, som felaktigt påstås, lämnat fri spelplan för rapartister att hota tjänstemän eller enskilda.

HD slår i stället fast att det som vid en bokstavstolkning kan uppfattas som ett allvarligt menat hot, vid en bedömning av samtliga omständigheter kring gärningen i stället kan vara ett tillspetsat, provocerande och polemiskt inlägg. Om inte sådana tillåts, påstår vi, är det svårt att tala om yttrandefrihet.

HD konstaterar att många ord i låttexten används på ett sätt som knappast kan tas bokstavligen, och att de kan ha andra betydelser.

Man finner att Larssons avsikt har varit att hämnas för att den namngivna polisen i sin roll som polis försökt förmå musikarrangör att inte boka honom. När HD därefter har beaktat den kontext i vilken orden framförts, dras slutsatsen att det inte är ett allvarligt menat hot i lagens mening. Därför är Frej Larssons låt tillåten i ett demokratiskt samhälle.

De vackra orden har således fått genomslag även i den praktiska rättstillämpningen.


Viktor Banke, Frej Larssons försvarsadvokat
Isidor Vistedt, biträdande jurist


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Frej Larsson

LÄS VIDARE

DEBATT Orimligt när en polis får hotas i en låttext

ÄMNEN I ARTIKELN

Frej Larsson

Viktor Banke

Högsta domstolen

Yttrandefrihet