Sverige har lång väg kvar till jämställdhet

Moderaterna: Kvinnor ska tjäna egna pengar, känna sig trygga och få rätt vård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att Sverige ska bli ett jämställt land räcker inte nya myndigheter och politiska slagord, nu krävs riktiga reformer. Vi presenterar i dag tre viktiga reformområden för en modern jämställdhetspolitik, skriver Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Josefin Malmqvist.
För att Sverige ska bli ett jämställt land räcker inte nya myndigheter och politiska slagord, nu krävs riktiga reformer. Vi presenterar i dag tre viktiga reformområden för en modern jämställdhetspolitik, skriver Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Josefin Malmqvist.

DEBATT. I morgon är det den internationella kvinnodagen. Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har fortfarande en lång väg kvar. För att nå dit krävs nu reformer för att öka kvinnors trygghet, självbestämmande och livsinkomster.

Tack vare alla de progressiva krafter som hade modet att gå före har mycket under de senaste hundra åren förändrats till det bättre. Men det finns mycket kvar att göra för att Sverige ska bli ett jämställt land.

Kvinnor utför fortfarande en större del av det obetalda hemarbetet och är oftare hemma med sjuka barn. De är föräldralediga längre och jobbar mer deltid.

Detta leder till att kvinnor tjänar mindre: Femton år efter första barnet har inkomstskillnaden mellan män och kvinnor ökat med 32 procent. Kvinnor äger bara hälften av vad män äger – och har över 30 procent lägre pension.

En av fem kvinnor uppger att de inte har råd att skilja sig, ett faktum som kan få helt ödesdigra konsekvenser.

Men det handlar inte bara om pengar. Kvinnor är mer otrygga än män, både hemma och ute. 2020 anmälde 23 200 kvinnor att de misshandlats av en närstående. Under de senaste åren har antalet anmälda våldtäkter ökat och en av tio kvinnor rapporterar att de blivit utsatta för sexualbrott – allra vanligast är det bland unga.

Samtidigt uppger var tredje kvinna att hon är rädd för att vistas ute i sitt eget bostadsområde på kvällen. I utsatta områden handlar det om varannan kvinna.

Tyvärr ser vi jämställdhetsproblem också inom hälso- och sjukvården. Kvinnors sjukdomar är eftersatta både i forskning och i det kliniska arbetet. Det finns kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck i symptom, smärta och reaktion på läkemedel.

Förlossningsvården ser också olika ut i landet och Sverige har högre andel svåra bristningar i bäckenbotten än våra grannländer.

För att lösa problemen räcker inte nya myndigheter och politiska slagord, nu krävs riktiga reformer och handlingskraftiga politiker med förmågan att genomföra dem. Vi presenterar i dag tre viktiga reformområden för en modern jämställdhetspolitik.

1. Höj kvinnors livsinkomster

Att ha ett jobb och en egen inkomst är grunden för ett jämställt samhälle. Då kan var och en fatta självständiga beslut om sitt eget liv. Sverige behöver ta den ekonomiska ojämlikheten mellan könen på allvar.

Rut-avdraget har bidragit till större jämställdhet i många familjer, men mer behöver göras. Vi vill att fler barn ska undervisas i privatekonomi, och att det ska bli lättare att dela på tjänstepension. Det behövs också ett mål om att öka kvinnors ägande och pension. Mer statistik bör löpande föras över mäns och kvinnors ägande.

2. Lös fler sexualbrottsmål och mer stöd till brottsoffer

Utan grundläggande trygghet finns ingen jämställdhet. Vi vill därför storsatsa på domstolarna, kriminalvården och på fler poliser. Samtidigt ska brott som främst drabbar kvinnor offensivt bekämpas.

Straffet för grovt kvinnofridsbrott måste skärpas till minst ett år och alla polisens regioner ska ha utredningsgrupper specialiserade på sexualbrott. Möjligheten att få stöd av juridiskt biträde för brottsoffer i sexualbrottsmål ska stärkas. Alla barn i alla grundskolor ska också få bra sexualundervisning med fokus på jämställdhet.

3. Investera i forskning om kvinnors hälsa

Kvinnor och män drabbas av olika sjukdomar i olika utsträckning. Kvinnor är även sjukskrivna betydligt mer än män.

För att på allvar ta tag i detta vill vi ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ett tydligt uppdrag att stödja forskning om kvinnors hälsa. Vi måste också avsätta betydligt större resurser som möjliggör forskningsprojekt som höjer kunskapen om hälso- och sjukvård för kvinnor. Vården måste bygga på evidens och beprövad erfarenhet.

Vi ska vara stolta över hur långt Sverige har kommit i jämställdhetsarbetet, men vi måste också inse att mycket arbete återstår. Vårt mål är att alla kvinnor ska känna sig fria att forma sina egna liv, och inte begränsas av otrygghet, ekonomiska orättvisor eller bristande tillgång till rätt vård.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE