Corona i flyktinglägren – en mardröm för EU

Alice Bah Kuhnke: Agera nu – vi riskerar en tragedi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I veckan bekräftades det första coronafallet i det hårt pressade flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. En spridning av coronaviruset skulle gå snabbt och få förödande konsekvenser, skriver  Alice Bah Kuhnke.
I veckan bekräftades det första coronafallet i det hårt pressade flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. En spridning av coronaviruset skulle gå snabbt och få förödande konsekvenser, skriver Alice Bah Kuhnke.

DEBATT. Människor på flykt är i behov av skydd. Också från coronaviruset. I veckan bekräftades det första coronafallet i det överfulla flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos.

Den mardrömslika situation som riskerar att uppstå kräver att EU agerar. EU måste omedelbart ge riktat stöd till hjälporganisationer verksamma i dessa läger så att de kan sätta in tillräckliga resurser för att stoppa smittspridningen.  

EU:s alla medlemsländer gör nu sitt yttersta för att hantera spridningen av coronaviruset. Efter ett telefontoppmöte under tisdagen meddelade EU-ländernas stats- och regeringschefer att man lägger fram ett krispaket på totalt 400 miljarder kronor.

De skapar en investeringsfond med resurser som ska gå till sjukvård och stöd för att dämpa coronautbrottets ekonomiska återverkningar i EU-länderna. 

I veckan bekräftades det första coronafallet i det hårt pressade flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Moria är ett läger som byggdes för att inhysa 3 000 människor men där nu 20 000 personer befinner sig. Tillgången till sjukvård är redan begränsad.

En spridning av coronaviruset skulle gå snabbt och få förödande konsekvenser för de tusentals människor som lever under hårt prövade former. I närområdet, i Syrien och i Irak, pågår samtidigt en spridning som riskerar att öka lavinartat. 

För människor på flykt finns ingen utväg. I flyktingläger saknas möjligheten att isolera sig från folksamlingar och ofta är kunskapen om symtom och smittorisker bristfällig. De undermåliga sanitära förhållandena gör att spridningen kan ske snabbt.

Vid en sådan utveckling riskerar även de hjälparbetare som uppehåller sig i lägren att smittas av viruset. Globala kriser drabbar alltid svaga och marginaliserade grupper hårdast. Coronaviruset är inget undantag. 

För att förhindra en snabb smittspridning i överfulla flyktingläger behöver de hjälporganisationer som är verksamma i området omedelbart få tillräckliga resurser.

EU är i dag världens största biståndsgivare och har de finansiella musklerna som krävs för att föregå den akuta krissituation som riskerar att uppstå. 

I syfte att bekämpa corona globalt har EU tillsammans med Sverige bidragit med avsevärda medel till Världshälsoorganisationen, WHO.

Nu måste EU ta ett omedelbart beslut om att avsätta de resurser som krävs för att hjälporganisationer som befinner sig i flyktinglägren ska kunna hantera smittspridningen. 

Att EU inte har hittat en hållbar lösning för flyktingsituationen vid den grekiska gränsen, särskilt på på de grekiska öarna, är i sig redan en skandal. Personal på plats från hjälporganisationen Läkare Utan Gränser vittnar om att det saknas en krisplan för hur man ska hantera ett fullskaligt utbrott av coronasmittan. Man uppmanar därför EU att evakuera lägret för att undvika en katastrof.

Om EU inte agerar omedelbart för att hantera smittspridningen i överbefolkade flyktingläger, kan situationen utvecklas till en humanitär tragedi. Vi kan och måste agera nu genom att samordna och rikta insatser där de behövs mest. 

Det måste även finnas utrymme för medmänsklighet inom ramen för de 400 miljarder kronor som EU avsatt för att bekämpa coronautbrottet. 


Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE