Fokusera på rätt saker i EU, Ylva Johansson

Moderaterna: Som Sveriges kommissionär måste du se Europas samhällsproblem

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Även om jag och Ylva Johansson står långt ifrån varandra politiskt är det välkommet med en erfaren och kompetent företrädare i EU-kommissionen, skriver Tomas Tobé.
Foto: TT
Även om jag och Ylva Johansson står långt ifrån varandra politiskt är det välkommet med en erfaren och kompetent företrädare i EU-kommissionen, skriver Tomas Tobé.

DEBATT

DEBATT. I ett oroligt omvärldsläge och med stora samhällsproblem är det avgörande att vi kan hålla ihop Europa och samarbeta för att få nödvändiga reformer på plats. Här har den tillträdande nya EU-kommissionen en helt central uppgift – att driva en konstruktiv agenda med tydliga prioriteringar.

Det är nu klart att Ylva Johansson är den som nominerats som Sveriges kandidat till EU-kommissionär. Även om vi står långt ifrån varandra politiskt är det välkommet med en erfaren och kompetent företrädare, det kommer att komma Europa till nytta i hennes roll som kommissionär.

Samtidigt måste den svenska regeringen och Ylva Johansson nu arbeta för att kommissionen ska fokusera på rätt saker. Vilket ansvar, portfölj, som Johansson ges kommer vara av stor betydelse för möjligheterna att påverka inriktningen. Vi moderater ser några prioriteringar som särskilt angelägna:

För det första måste nya idéer om mer överstatlighet på det sociala området överges. Den sociala pelaren har redan blivit ett verktyg för lagstiftning som hotar svenskt självbestämmande på arbetsmarknadens område.

Vi ska inte ge EU inflytande över svensk arbetsmarknad eller vår välfärdspolitik. Sverige har en unik modell som måste värnas.

Vi ska inte börja förhandla tvingande lagstiftning med övriga medlemsländer, vilket riskerar att leda till försämringar för svensk del. Att Socialdemokraterna drivit på för den sociala pelaren är därför oroande. Vi moderater kommer i stället slå vakt om att det fortsätter vara nationella frågor.

För det andra måste all kraft läggas på att lösa gemensamma problem och att EU tar sig an viktiga framtidsfrågor.

Den gränsöverskridande brottsligheten måste mötas med ett utökat arbete inom Europa. Inte minst under sommarmånaderna har vi sett hur de utländska stöldligornas framfart i Sverige fortsätter. Vi måste agera gemensamt i Europa för att den fria rörligheten inte ska kunna missbrukas på detta sätt.

Det handlar om utökade satsningar på och nya strukturer inom Europol, EU:s gemensamma polisbyrå. Det är även viktigt för att kunna möta hotet från terrorismen.

Klimatpolitiken måste göras modern och mer effektiv. Här är energipolitiken och EU:s energiunion viktiga verktyg. Socialdemokraterna får inte fortsätta tillåta sig kapas av Miljöpartiet, utan måste inse att kärnkraften, i kombination med förnybar energi, kommer att vara avgörande för att på allvar kunna sänka utsläppen.

Det är också hög tid för att förändra dagens invandringspolitik i grunden, med förstärkningar av EU:s yttre gräns och asylprövningar som sker utanför Europa.

Mer behöver också göras för att stärka Europas konkurrenskraft och öka tillväxten. Det görs genom en fördjupad inre marknad, mer frihandel, satsningar på forskning, genom att underlätta företagande och innovation samt en ansvarsfull ekonomisk politik. Däremot är exempelvis inte nya skatter på EU-nivå eller att flytta makt över svensk välfärdsmodell och arbetsmarknad till Bryssel rätt väg att gå. 

Utifrån detta behöver Sverige nu sikta på en tung sakpolitisk portfölj inom EU-kommissionen och driva på för att rätt prioriteringar, som tar tillvara såväl Europas som Sveriges intressen, präglar den nya mandatperioden.

Vi moderater kommer i Europaparlamentet först hårt granska Johansson, liksom alla kommissionärskandidater i utfrågningar och när en ny kommission tillträtt, hålla kommissionen ansvarig så att den driver en politik som svarar på Europas samhällsproblem. 


Tomas Tobé, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE