Bostadspolitiken måste funka för alla i Sverige

Debattörerna: Brist på bostäder i Malmö trots rekordstort byggande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under de kommande tio åren behöver cirka 20 000 bostäder färdigställas för att möta befolkningsutvecklingen i Malmö. Därtill behövs åtgärder för att bygga bort en historisk bostadsskuld till följd av att det har byggts för lite, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L).
Under de kommande tio åren behöver cirka 20 000 bostäder färdigställas för att möta befolkningsutvecklingen i Malmö. Därtill behövs åtgärder för att bygga bort en historisk bostadsskuld till följd av att det har byggts för lite, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L).

DEBATT. Få frågor är viktigare för Malmös utveckling och Malmöbornas välbefinnande än en bostadspolitik som levererar fler bra bostäder till rimliga priser. Det handlar om en politik som möjliggör för unga att flytta till eget boende och träda in i vuxenlivet eller för någon närstående att frigöra sig från en osund relation utan att oroa sig för om man har råd att separera.

I kristider då vi uppmanas att hålla oss hemma för att minska smittspridning av Covid-19 accentueras behovet av en bostadspolitik som funkar för alla och i olika skeden av livet.

Trots detta har vi i Sverige en situation där bostadsbrist har blivit det normala tillståndet. Såväl politiska partier som bostadsmarknadens parter är överens om att reformer är nödvändiga, men de politiska låsningarna är stora.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Förra året växte staden med 5 800 Malmöbor. Nya företag etablerar sig och många väljer att flytta hit. De senaste åren har bostadsbyggandet varit rekordhögt och det byggs på olika håll i staden. Ändå råder det bostadsbrist.

Under de kommande tio åren behöver cirka 20 000 bostäder färdigställas för att möta befolkningsutvecklingen i staden. Därtill behövs åtgärder för att bygga bort en historisk bostadsskuld till följd av att det har byggts för lite. Innan år 2050 väntas Malmö ha vuxit till en halvmiljonstad. Denna utveckling behöver staden ta höjd för redan nu.

Därför beslutade kommunledningen i Malmö, förra året, att skriva under ”The Shift”, ett världsomspännande initiativ under ledning av FN:s särskilda rapportör för rätten till bostad.

Genom beslutet åtog staden sig att, tillsammans med andra städer runt om i världen, arbeta för att förverkliga rätten till bostad som är stadgad i FN:s konvention om mänskliga rättigheter samt Sveriges grundlag.

En viktig del i vårt arbete med ”The Shift” handlar om att hitta lösningar tillsammans med andra, eftersom vi vet att nycklarna till ett bostadsbyggande för alla är fördelat på olika parter i samhället.

Som ett led i detta arbete tog kommunledningen initiativ till att låta stadens organisation utse ett politiskt oberoende expertråd för bostadsfrågor, med representanter från bostadsmarknadens parter, ideella och forskarvärlden.

Uppdraget var tydligt: under ett år skulle rådet jobba med att ta fram konkreta förslag för fler prisvärda bostäder i Malmö och förslag som bidrar till att lösa upp politiska låsningar på nationell nivå.

Därför är det beklagligt att en opposition bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet sa nej till ärendet under kommunstyrelsemötet förra veckan.

Det är bekymmersamt att partierna inte ser ett värde i att ta hjälp av experter och relevanta parter för att lösa en av Malmös viktigaste framtidsfrågor. I ljuset av den rådande bostadsbristen framstår det som arrogant att partierna verkar tycka att de själva redan sitter på lösningarna.

Tvärtom, känner vi i kommunledningen en stor ödmjukhet inför frågornas komplexitet. För oss är det uppenbart att gamla sanningar behöver prövas. Mer kompetens och fler perspektiv behöver kopplas in för att vi ska komma vidare med åtgärder som är politiskt och praktiskt genomförbara i Malmö, men också för att få till förslag som kan bidra till nödvändiga reformer nationellt.

Därför är vårt budskap till bostadsmarknadens aktörer och experter att vi nu arbetar för att hitta andra konkreta former där vi kan samarbeta med utgångspunkt i samma viktiga syfte och mål. Det finns ingen tid att spilla, så låt oss gå före. I sinom tid ska nog även nejsägarna se värdet av våra ansträngningar.


Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö (S)
Roko Kursar, Kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE