Debatt

Vi ska göra mer för att stoppa sexuellt våld

MP: Stärk polisen och förändra destruktiva mansnormer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med samtyckeslagen har vi tagit viktiga steg framåt med fler fällande domar och ökad upprättelse för utsatta. Men så länge det sexuella våldet finns kvar kommer Miljöpartiet att fortsätta kämpa, skriver Per Bolund och Åsa Lindhagen (MP).
Med samtyckeslagen har vi tagit viktiga steg framåt med fler fällande domar och ökad upprättelse för utsatta. Men så länge det sexuella våldet finns kvar kommer Miljöpartiet att fortsätta kämpa, skriver Per Bolund och Åsa Lindhagen (MP).

DEBATT

DEBATT. För två år sedan trädde samtyckeslagen i kraft och vi fick en sexualbrottslagstiftning som tydligt slår fast att sex som inte är frivilligt är olagligt. Det var en historisk seger för den feministiska rörelsen, för kampen mot killars och mäns våld mot tjejer och kvinnor, och något som vi i Miljöpartiet hade kämpat för i över tio års tid.

Beslutet sände en klar signal att allt som inte är ett ja är ett nej och att en förövare inte ska gå fri för att det till exempel inte förekommit hot eller våld i samband med övergreppet.

Att sex ska bygga på samtycke och ömsesidig respekt upplevs i dag av många som en självklarhet, men den nya lagen mötte från början ett kompakt motstånd. Lagförslaget beskrevs som onödigt och det hävdades att det inte skulle få någon effekt.

Men sedan dess har många ändrat sig och ser nu att samtyckeslagen är en viktig del av den svenska sexualbrottslagstiftningen.

Den bilden stärktes tidigare i veckan när Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade sin uppföljning av lagändringen. Brås rapport visar att samtyckeslagen har gett resultat med betydligt fler åtal och fler fällande våldtäktsdomar.

Mellan 2017 och 2019 ökade antalet fällande domar för våldtäkt med 75 procent, från 190 till 333 domar. 40 procent av domarna avsåg fall som inte skulle ha lett till åtal eller fällande dom före lagändringarna.

Dessutom rapporteras att brottsoffer inte tar på sig skulden för det som inträffat i samma utsträckning som tidigare. Den nya lagen har med andra ord både gett upprättelse till fler våldtäktsoffer och bidragit till att placera skulden där den hör hemma – hos förövaren.

Men fortfarande leder bara en bråkdel av alla anmälda våldtäkter till en fällande dom och vi måste göra mer för att stoppa det sexuella våldet. Miljöpartiet vill därför:

  • Förbättra stödet till den som utsatts för sexuellt våld. Vi vill att fler sexualbrottsmottagningar ska inrättas runt om i landet så att den som blivit utsatt kan få vård och stöd. Vi vill också stärka stödet till den som blivit utsatt för övergrepp i barndomen.
  • Stärka polisens arbete med sexualbrott. Miljöpartiet har i regeringen varit med och gjort stora satsningar på Polisen, som nu växlar upp arbetet mot sexualbrott och som nyligen har rekryterat 350 nya utredare som särskilt ska arbeta med sexualbrott och brott i nära relation. Nu vill vi att Polisen förstärker utredningsarbetet och arbetet med tidig bevissäkring för att nå fler fällande domar.
  • Ge den som utsätts i prostitution målsägandestatus. Vi ska skärpa straffen för sexköp, men vi måste också stärka stödet till de flickor, kvinnor och hbtq-personer som utsätts i prostitution. Idag räknas sexköp som ett brott mot staten, inte mot den utsatta. Vi vill att den utsatta får målsägandestatus och därmed kan få stöd av målsägandebiträde, rätt till information och möjlighet till brottsofferstöd från socialtjänsten.
  • Förändra de destruktiva mansnormerna. 98 procent av sexualbrotten begås av män. Vi behöver bekämpa de destruktiva mansnormer som hänger ihop med våld och övergrepp. Sex- och samlevnadsundervisningen måste utvecklas och ha fokus på bland annat samtycke och porrkritik. Det räcker inte med en samtyckeslag, nästa steg är att skapa en samtyckeskultur.

Med den nya samtyckeslagen har vi tagit viktiga steg framåt med fler fällande domar och ökad upprättelse för de utsatta. Men så länge det sexuella våldet finns kvar kommer Miljöpartiet att fortsätta kämpa steg för steg, lag för lag och norm för norm tills vi har ett tryggt samhälle fritt från våld.


Per Bolund, språkrör (MP)
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Per Bolund

LÄS VIDARE

DEBATT Regeringens besked: Sexköp ska ge fängelse

ÄMNEN I ARTIKELN

Per Bolund

Åsa Lindhagen

Miljöpartiet

Sexualbrott

Våldtäkt

Sexuella övergrepp

Samtyckeslagen