Sluta att dansa efter skogsnäringens pipa

Debattörerna: Vid varje försök att skydda skogen backar politikerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vid varje försök till en förbättrad naturvård och tydligare miljöregler för skogsbruket skriker skogsnäringen högt – och politiken lyssnar och backar. Svenska politiker måste inse att situationen i skogen kritisk, skriver Naturskyddsföreningen.
Vid varje försök till en förbättrad naturvård och tydligare miljöregler för skogsbruket skriker skogsnäringen högt – och politiken lyssnar och backar. Svenska politiker måste inse att situationen i skogen kritisk, skriver Naturskyddsföreningen.

DEBATT. Naturkrisen i världen är en ödesfråga för mänskligheten av samma dignitet som klimatkrisen. Men en förkrossande majoritet av svenska politiker verkar inte alls ha viljan att hantera naturkrisen i det svenska skogslandskapet.

Nyligen fattade riksdagen beslut om skogspropositionen. Av den innehållsrika skogsutredningen blev det inte mycket kvar och Sveriges skogspolitik fortsätter därmed att vila på svajiga grunder.

Nu måste riksdag och regering stå upp för naturen och sluta dansa efter skogsnäringens pipa.

Det globala artutdöendet har aldrig i mänsklighetens historia gått så fort som nu, och tillståndet i många ekosystem, däribland de svenska skogarna, är dåligt. Vi är helt beroende av friska ekosystem för vår överlevnad.

En frisk natur står också emot klimatförändringar bättre samtidigt som fungerande ekosystem i sin tur bidrar till att hejda klimatförändringarna, vilket var tydligt i IPCC:s klimatrapport från februari.

I den allra senaste IPCC-rapporten, som publicerades i måndags, lyfts skydd av skogar och naturliga ekosystem som helt avgörande för att begränsa uppvärmningen.

Den absoluta merparten av den svenska skogen brukas i dag med trakthyggesbruk med kalhyggen som främsta metod, och stora delar av den svenska skogsmiljön har förvandlats till artfattiga virkesåkrar.

De politiskt beslutade miljökvalitetsmålen för skogen nås inte, och trenden är negativ.

I det här läget är det anmärkningsvärt att den svenska skogspolitiken i så hög grad verkar orkestreras av skogsnäringen.

Vid varje försök till en förbättrad naturvård, ökad kunskap om naturvärden och förtydligade miljöregler för skogsbruket skriker delar av näringen högt, och politiken lyssnar och backar. Några färska exempel:

  • Regeringen aviserar en snabbändring av regelverket efter att domstolar slagit fast att EU:s fågel- och livsmiljödirektiv även gäller i Sverige, efter att skogsnäringen (och märkligt nog också Skogsstyrelsen) genomfört kraftiga utspel om fågelskyddet.  
  • Sverige motarbetar, starkt påhejade av skogsnäringen, mycket aktivt flera av EU:s förslag på stärkt miljöhänsyn i skogen, och utmärker sig därmed som sämst i klassen på hållbarhet.
  • Lagstiftningen för skogsbruket efterlevs inte, vilket både skogsutredningen och artskyddsutredningen slagit fast. Men trots detta har det inte lagts fram något förslag för att komma till rätta med detta.
  • Stora delar av skogsnäringen anser att tillräckligt med värdefull skog redan är skyddad. Moderaterna och Sverigedemokraterna håller med och menar att arealen skyddad skog inte får öka, trots att myndigheternas uppföljningar är tydliga med att det behövs mer skydd.
  • Den dimridå som skogsnäringen lagt ut om att äganderätten skulle vara hotad. Det är den inte. Den är grundlagsskyddad. Men en skogsägare måste, som vilken annan verksamhetsutövare som helst, följa de regler som finns i vår lagstiftning.
  • Slutligen, den rejäla förstärkning av anslagen som S-MP-regeringen föreslog i budgeten för att kunna ersätta de markägare som vill skydda den fjällnära skogen, försvann i ett slag i och med att M, KD och SD fick igenom sina budgetändringsförslag i riksdagen.

I dag ska skogen inte bara räcka till virkesuttag och biobränslen – lika viktig är dess funktion som kolsänka och betydelse för folkhälsan. Grundläggande för allt, oavsett vad skogen ska användas till, är ett friskt skogligt ekosystem.

I dag är situationen i skogen kritisk, och naturen är inte förhandlingsbar.

Vi kräver att regeringen och riksdagen:

  • Säkerställer skydd av alla kvarvarande skogar med höga naturvärden.
  • Reformerar lagstiftningen om skogen och underlättar för ett naturnära skogsbruk och säkerställer skyddet av arter i linje med EU:s direktiv.
  • Välkomnar EU:s höjda miljöambitioner för skogen.

Svenska politiker måste inse allvaret i naturkrisen och fatta beslut som möjliggör ett hållbart skogsbruk, med en rik biologisk mångfald och ett levande skogsekosystem.

Det handlar om vår och kommande generationers överlevnad.


Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE