Valet av ny S-ledare får inte bli som ett påveval

Reformisterna: Låt kandidaterna träda fram och berätta om sin politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi uppmanar de kandidater som finns att träda fram och bjuda in medlemmarna och kongressombuden till ett samtal om partiets framtid, skriver Markus Kallifatides och Linn Svansbo.
Vi uppmanar de kandidater som finns att träda fram och bjuda in medlemmarna och kongressombuden till ett samtal om partiets framtid, skriver Markus Kallifatides och Linn Svansbo.

DEBATT. Socialdemokraterna är en folkrörelse med stolta traditioner. Men även stolta traditioner kan behöva justeras för att partiet ska fungera som en modern demokratisk organisation.

Ett brännande aktuellt exempel är hur partiets ordförande utses.

Processen att ta fram en partiledare, och i förlängningen statsministerkandidat, i Socialdemokraterna liknas ibland vid katolska kyrkans val av påve – med utsedda kardinaler som stänger in sig i Sixtinska kapellet tills konsensus nåtts och detta meddelas via en vit röksignal från kapellets tak.

Men processerna har radikalt olika grund.

Den socialdemokratiska traditionen bygger på en stark övertygelse om att rörelsen är större än personerna.

Rörelsens ledare är och ska alltid vara utbytbara, eftersom det är medlemmarna i sammanslutning som fattar de avgörande politiska och organisatoriska besluten.

I praktiken fattas dock de avgörande besluten inte på partikongresserna, utan i huvudsak av partiets verkställande utskott.

Det kan man vara kritisk mot men det är samtidigt en rimlig ordning att ett parti som gör anspråk på att leda landet ger ett starkt mandat till partiets ledning att navigera i den politiska vardagen.

Men det gör den rena demokratiska idén om att kongressen fastslår politik och ledaren verkställer denna inte fungerar. Valet av partiordförande blir därmed ett politiskt vägval.

Det är mot bakgrund av detta som det finns en växande kritik inom socialdemokratin om hur processen att utse ledande företrädare ser ut, och en allt starkare önskan om mer öppenhet om vilka personer som kandiderar och vilken riktning de önskar att socialdemokratin tar.

S-föreningen Reformisterna bildades för att vara pådrivande kring ekonomisk-politiska reformer, men också i ett bredare perspektiv bidra till en vitaliserad idédebatt inom socialdemokratin och i samhället.

Det är helt nödvändigt för socialdemokratin som politisk kraft att det finns fungerande former för att diskutera vägval och politisk riktning. Vi vill att nästa ordförandeval blir mindre av ett påveval.

För det första bör den politiska diskussion om partiets framtida inriktning som redan förs införs kongressen vara vägledande.

För det andra bör partiledarvalet i sig bli mer transparent, förslagsvis genom öppet redovisade kandidaturer.

Vi uppmanar partiets valberedning att omgående planera för en sådan process och uppmanar med värme de kandidater som finns att träda fram och bjuda in medlemmarna och kongressombuden till ett samtal om partiets framtid.


Markus Kallifatides, ordförande Reformisterna
Linn Svansbo, vice ordförande Reformisterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE