ÅSIKT

Skyll på minskade resurser – inte på Bodström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Så har det hänt igen. Fyra av landets bäst bevakade intagna rymmer under spektakulära former.

Genast börjar Fredrik Reinfeldt med flera att ropa på Thomas Bodströms avgång. Inget kan vara mer fel och tokigt. Regeringen är ingen fotbollsklubb där ansvariga måste lämna sin post så fort något går fel. Att regera ett land kräver långsiktighet och tålamod.

Visst skall ansvariga ställas till svars för det som nu inträffat, men ansvaret vilar på den myndighet som hanterar landets kriminalvård, och främst på den instans som styr landets ekonomi.

Åratal av nedskärningar inom kriminalvården på grund av minskade ekonomiska ramar visar nu att det är något i systemet som är fel.

Visst skall alla intagna sitta inlåsta och bevakade, men då måste resurser finnas. Under de senaste 15 åren har stora besparingar på våra anstalter gjorts. Resultatet börjar vi nu se.

Ska någon eller några ställas till svars för det som nu inträffat så är det snarare de som sitter på statens kassakista. Att tro att bara man skär i kostnaderna, samtidigt som antalet intagna blir fler och tiderna längre, så ordnar det sig i statens finanser medför en stor säkerhetsrisk.

Nej Reinfeldt, med flera. Se till att kriminalvården får de ekonomiska resurser som krävs, å ropa inte på ministrars avgång så fort något händer. Men om ansvar skall utkrävas så är det faktiskt landets finansminister och i slutänden statsministern som måste ställas till svars för den skrotning av kriminalvården som vi alla som jobbar där upplever.

Att ständigt år efter år få uppleva besparingar som direkt slår mot personaltätheten, det tekniska underhållet, möjligheten till att hålla vissa intagna isolerade från andra är något som vi inom just kriminalvården lever med.

Fokusera på dessa frågor i stället för att rikta in er på enskilda personer. Se till att höja anslagen för kriminalvården rejält, så att vi som jobbar där får möjlighet att göra vårt jobb på ett sådant sätt som krävs.

Lars Eriksson (kriminalvårdare sedan snart 20 år tillbaka)