Debatt

SVT skambelägger fosterdiagnostik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jenny Sonesson (FP): Public Service ska inte
vara Ja till livet-tv

Modeller av foster som används av organisationen Ja till livets kampanjer. Antiabortsrörelsens nya taktik är att kritisera fosterdiagnostik, menar debattören.

Jenny Sonesson (FP).

De abortfientliga vindarna blåser kallt. RFSU:s och Svenska Amnestys uppmaning att globalt försvara kvinnors rätt till fri abort behövs. Tyvärr måste den kampen även föras på hemmaplan. Feministiska segrar vi trodde var vunna kan behöva utkämpas igen.

I år är det 40 år sedan riksdagen fattade beslut om den svenska abortlagstiftningen. Sverigedemokraterna är idag Sveriges tredje största parti och vill riva upp lagen. Därför är det oroande när Public Service blir Ja till Livet-tv.

I SVT Debatt 25 september debatterades en ny metod för fosterdiagnostik, ett frivilligt blodprov som tidigt kan upptäcka kromosomavvikelser. De metoder som används idag kan orsaka missfall. Programledare Kristina Hedberg introducerade med orden: ”Hur lätt ska det vara att välja bort ett barn med Downs syndrom?”

Hon och andra debattdeltagare använde sedan begreppet barn eller människa återkommande när det i själva verket är foster, som inte kan leva utanför livmodern, som avses.

Ord har betydelse. De påverkar våra tankar, värderingar och i slutändan handlingar. Antiabortrörelsen vill ge bilden av att abort handlar om personer. Abort betraktas följaktligen som mord. Kvinnor som jag är mördare.

Jag, som har valt att avbryta en graviditet på grund av allvarliga fosterskador, var inbjuden till Debatt men hade förhinder. Efter att ha sett programmet är jag lättad över att jag inte medverkade.

Anhöriga till personer med Downs syndrom fick oemotsagda dra kopplingar mellan fosterdiagnostik, rasbiologi och främlingsfientlighet. Frivillig medicinsk information brännmärktes som hetsjakt på deras barn eller bror. En person som själv har Downs syndrom tackade sina föräldrar för att de inte gjort ett test och rev ned kraftiga applåder.

Programledaren avstod från att upplysa om svensk lagstiftning som ger kvinnor rätt att utan skäl besluta om abort, även av friska foster, fram till vecka 18.

90 procent av alla aborter i Sverige görs innan vecka 12. Först från vecka 22 definieras fostret juridiskt som människa. Socialstyrelsen utvärderar kontinuerligt den övre gränsen för abort mot framsteg inom neontalavården av för tidigt födda barn.

Det finns flera anledningar till varför gravida efterfrågar fosterdiagnostik. Jag har vänner som har ett djupt älskat barn med kromosomavvikelse. När de väntade sitt andra barn gjorde det ett test eftersom de upplevde att de inte har resurser för två funktionsnedsatta barn. Vi får inte heller glömma att kromosomtest även fastställer avvikelser som Edwards och Pataus syndrom. De medför grava missbildningar och svår utvecklingsstörning. De flesta barn med dessa syndrom dör som nyfödda.

Att attackera fosterdiagnostik, och därmed kvinnors rätt till information om sin graviditet, är en strategi av antiabortrörelsen. Europarådet lyckades 2012 stoppa en motion som likställde fosterdiagnostik med rashygien.

Den undertecknades av en mängd ledamöter som är kända abortmotståndare, även svenska. Motionen avvisades med motiveringen att den äventyrar kvinnors grundläggande rättigheter.

Det är angeläget att vi värnar ett samtalsklimat som respekterar funktionsnedsatta. Vi ska föra en etisk debatt om abort och medicinska framsteg där även kritiska röster får höras.

Men Public Service får inte legitimera Ja till Livets retorik. SVT måste bottna i kunskap när man väjer att avhandla ett så komplext ämne som fosterdiagnostik. I synnerhet i tider då abortmotståndet mobiliserar mot kvinnors rättigheter.  När vi börjar skuld- och skambelägga kvinnor som lagligt avbryter graviditeter på grund av fosterskador kan till slut alla aborter ifrågasättas.

Jenny Sonesson

socionom, utrikespolitisk talesperson Liberala Kvinnor

-

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt