ÅSIKT

Borgerlig politik är mer än arbetslinjen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

REPLIK från KDU om familjepolitik

Att arbetslinjen är en stor framgång för Sverige råder det ingen tvekan om. En jobbfrämjande politik är en förutsättning för att underlätta integration, skapa resurser till välfärden och att stärka människors egenmakt. Därför är det viktigt att Alliansen fortsätter att sänka skatten för enskilda människor och familjer den dagen vi åter får förtroendet att bilda regering.  Detta är jag och KDU överens med Bodil Sidén om.

Men arbetslinjen kan inte vara den enda utgångspunkten för en borgerlig politik. Andra värden än strikt ekonomiska måste också räknas. Valfriheten och människors möjlighet att fatta självständiga beslut, utan politisk klåfingrighet, är ett sådant. Därför är det olyckligt att MUF nu tycks ansluta sig till de vänsterkrafter och liberaler som vill se tvångskvotering av föräldraförsäkringen.

Det blir märkligt när Sidén å ena sidan säger sig vilja utveckla valfriheten inom barnomsorgen, genom nattis, och å andra sidan vill göra en mycket långtgående inskränkning av familjers frihet genom kvotering. Istället borde diskussionen handla om hur vi öppnar upp för mer valfrihet genom exempelvis barnomsorgspeng som kan användas för barnomsorg i det egna hemmet. Föräldrar måste ges möjlighet att spendera mer tid med sina barn, inte mindre.

Vi unga kristdemokrater vill se en jämställdhetspolitik som utgår ifrån att både män och kvinnor är fullt kapabla att fatta beslut över sina egna liv. Med en sådan utgångspunkt blir tvångskvotering helt otänkbart.

KDU kommer att fortsätta att stå upp för valfriheten, även om MUF nu tycks välja en annan riktning.

Charlotta Enqvist

Familje- och jämställdhetspolitisk talesperson KDU

ARTIKELN HANDLAR OM

Familj