ÅSIKT

Behövs en högskolekurs i nätpoker?

DEBATT

Anne Nilsson och Thomas Karlström, spelberoendeteamet i Malmö: Vad är syftet med poker på Borås högskola?

Vid högskolan i Borås kan man nu anmäla sig till en 7,5 poängs kurs i poker med start vårterminen 2008!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varför? Vad är syftet?

Varje månad spelar mellan 126 000 – 157 000 nätpoker.

Det visar en rapport av SoRAD (centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) som tagits fram på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

Över en fjärdedel av de medverkande i rapporten uppger spelrelaterade problem. Den vanligaste åldern bland nätpokerspelare är mellan 18 till 40 år, och spelet är tio gånger vanligare bland män än kvinnor.

I rapporten framkommer också att det är vanligt att nätpokerspelare fortfarande bor hos sina föräldrar eller i studentkorridorer, överkonsumerar alkohol, studerar, samt är storspelare.

Dessutom skrivs i rapporten, att oavsett hur gammal man är eller hur mycket tid och pengar som avsätts till pokerspelandet, så är andelen individer med spelproblem betydligt fler bland nätpokerspelare jämfört med andra former av spel.

Vilka söker sig till den här typen av pokerkurs?

Vi har anledning att tro att det är unga män, just i den åldern som framgår av rapporten. Vi vet att unga människor ofta vill se snabba resultat. Risken är därför att kunskaperna från kursen kan användas vid nätpokerspel, som ju innehåller kända faktorer som vi vet kan utlösa spelberoende.

Poker betraktas som ett kunskapsspel, vilket lätt leder till att spelare överskattar vinstmöjligheterna genom att koppla dessa till sina kunskaper och bortser från slumpfaktorn. En vinst blir då en bekräftelse på den egna skickligheten, medan förlusten förklaras med otur.

I vår behandling av spelproblematiker, där flertalet av deltagarna kan betraktas som spelberoende, ser vi nu många unga pokerspelare. Dessa personer har farit mycket illa av sitt spelande, har stora skulder och mår mycket dåligt.

När man som Borås högskola nu riktar in sig på en ung, mycket sårbar målgrupp, och erbjuder poker som studieämne vid en akademisk fakultet ser vi detta inte bara som vilseledande, utan som olyckligt, olämpligt och cyniskt!

Vi hoppas att detta beror på okunskap och en aningslöshet kring riskerna med bland annat de spelformer som går under benämningen ”kunskapsspel” dit poker hör. Då finns det ju ännu tid att rätta till detta misstag!

Debattörerna

Anne Nilsson

auktoriserad socionom

och gruppterapeut

Spelberoendeteamet

i Malmö

Thomas Karlström

socialsekreterare och

gruppterapeut

Spelberoendeteamet

i Malmö