”Mer bistånd till kvinnorna!”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Det stöd som riktas direkt till kvinnor i fattiga länder gör skillnad och är effektivt.

Flera studier från internationella organisationer – bland annat Världsbanken - visar hur utbildning, hälsoinsatser, mikrokrediter mm stärker kvinnors förmåga att organisera sig och hävda sina rättigheter. Dessutom kommer sådant bistånd också barnen, familjerna och hela samhället till del.

Därför är det särskilt upprörande att en ny rapport från AWID (Association for Women’s Rights in Development) visar att trots att det globala biståndet ökar är biståndet till kvinnor minimalt.

Det har till och med minskat de senaste tolv åren. År 2005 var världens samlade bistånd ca 108 miljarder US dollar – men av dessa avsattes bara 7,5 miljarder USD specifikt för kvinnor.

Den största delen av pengarna till kvinnor och deras organisationer kommer från enskilda donationer – i praktiken ofta från enskilda kvinnor – och från andra kvinnoorganisationer.

Världen över arbetar kvinnor mot våld, kränkningar och övergrepp. Men överallt saknas pengar. Idag är fokus globalt på kampen mot terrorismen, och för ökad säkerhet. Men medlen går inte till insatser mot t.ex. våld mot kvinnor och bidrag saknas till de många kvinnoorganisationer som kanske mer än andra kan bidra till att stärka mänskliga rättigheter och motverka fundamentalism.

Istället blir många kvinnorättsaktivister i bland annat Mellanöstern, måltavlor för hot och våld. Detta gör trenden med minskat stöd till deras arbete särskilt oroande.

Biståndsminister Gunilla Carlsson har signalerat ett ökat fokus inom den svenska biståndspolitiken på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet – och anger att biståndet skall bli mer effektivt.

Det är bra.

Men det gäller att gå från ord till handling.

Är biståndsministern villig att bryta den globala trenden av minimala resurser till kvinnororgansiationer och låta Sverige gå i bräschen för ett effektivt bistånd, inriktat på att stärka kvinnors rättigheter och organsiering - både nationellt och inom EU?

Lena Ag

Generalsekreterare,

Kvinna till Kvinna

Publicerad: