ÅSIKT

Regeringen sviker bilburna väljare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Kenneth Winsborg: Har alliansen funderat på varför politikerföraktet tenderar att öka?

2007 börjar inte bra. ”Vi måste ta ansvar för statfinanserna” säger finansminister Anders Borg som försvar för sveket att höja bensinskatten vid årsskiftet i stället för att genomföra en utlovad skattesänkning.

Om inte Borg förstod att en ny regering skulle bli tvungen att ta ansvar för statsfinanserna efter en valseger finns det all anledning att bli bekymrad inför framtiden.

För väldigt många människor var bensin och diselskatten en mycket viktig fråga när man lade sin röst i riksdagsvalet 2006. Flera stora undersökningar (till exempel Nordea) visade att drivmedelspriserna var det som ekonomiskt oroade flest svenskar.

Inför valet lovade Anders Borgs parti att omedelbart sänka bensinskatten med 15 öre och på lång sikt ännu mer (Det gamla löftet var sänkning med 2 kr/liter).

Kristdemokraterna utlovade en sänkning med ungefär 1 kr och 30 öre litern.

Folkpartiet lovade överväga en sänkning om bensinpriset fortsatte att vara högt.

Centern ville inte ändra bensinskatten men lovade att höja reseavdraget till 23 kronor milen.

Många bilister lade sina röster på alliansen på grund av dessa löften. Socialdemokraterna däremot sade klart ifrån att man inte tänkte sänka bensinskatten. Alliansen vann valet.

Efter valet förhandlade allianspartierna ihop sig till en regeringsplattform och en budgetproposition som skulle vara en sammanslagning av även alla de frågor där man inte var helt överens.

För bilhushållens del kom resultatet att bli minst sagt märkligt. Av de olika löftena om sänkt bensinskatt och höjda reseavdrag blev det höjd bensinskatt och sänkta reseavdrag.

Hur tror alliansens riksdagsmän och företrädare att detta svek kommer att uppfattas av väljarna?

Kommer vi någonsin att kunna lita på löftena och uttalanden från alliansen när man i denna fråga kan agera precis tvärtemot vad man sagt och lovat?

Vad tror alliansen att de väljare som lämnade (s) och gick till alliansenpå grund av löftena om sänkt bensinskatt och höjda reseavdrag kommer att tänka och göra i framtiden?

Kommer dessa väljare att välja sofflocket nästa val eller?

Hur tror alliansen att detta agerande påverkar viljan till politiskt engagemang bland vanligt folk?

Har alliansen funderat på varför det så kallade politikerföraktet tenderar att öka?