Debatt

Gör om – rädda äldre från att dö i bränder

Pensionärsorganisationerna: Regeringen måste ställa krav på brandskydd i äldreboenden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi, de fyra största pensionärsorganisationerna, representerar 830 000 pensionärer i Sverige och bildar nu tillsammans initiativet för äldres brandskydd, skriver Christina Tallberg, Eva Eriksson, Berit Bölander och Monica Blomberg.
Vi, de fyra största pensionärsorganisationerna, representerar 830 000 pensionärer i Sverige och bildar nu tillsammans initiativet för äldres brandskydd, skriver Christina Tallberg, Eva Eriksson, Berit Bölander och Monica Blomberg.

DEBATT

DEBATT. Äldre i samhället löper störst risk att drabbas när brandskyddet brister. Förra året avled 113 personer i bränder, vilket är den högsta siffran på sju år. I ett nytt lagförslag om bostadsanpassningsbidrag har regeringen haft möjlighet att inkludera säkrare brandskydd för äldre.

Trots att statistiken talar för sig själv valde regeringen bort den möjligheten. Tillsammans representerar vi 830 000 pensionärer i Sverige. Vi kräver likvärdigt brandskydd för alla äldre och funktionshindrade, och uppmanar riksdagen att ändra regeringens förslag så att risken att dö i brand kan minskas.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är risken att dö i brand sex gånger högre för människor som bor inom äldrevården. Hälften av alla som dör i bränder är över 60 år och personer som är över 80 år är kraftigt överrepresenterade. Trots en nollvision om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand vidtas inga effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemet. Snarare är det tvärtom.

Inom kort ska ett nytt lagförslag om bostadsanpassningsbidrag diskuteras och fattas beslut om i riksdagen. Boverket, som ansvarade för översynen som ligger till grund för lagförslaget, förordade att brandskydd, så som automatiska släcksystem, skulle inkluderas i bostadsanpassningsbidraget.

Boverket skickade med ett färdigt förslag på lagtext till regeringen. Förslaget stöttas av betydande aktörer som SKL och MSB, av ett huvudsakligt skäl: att automatiska släcksystem räddar liv.

Regeringen har däremot valt en annan väg. I propositionen som nu ligger på riksdagens bord är stycket som handlar om att inkludera brandskyddsåtgärder borttaget.

Detta trots att 90 procent av alla som omkommer varje år befinner sig i sina bostäder, och trots att MSB har slagit fast att individanpassat brandskydd för de som löper störst risk att dö i bränder är det mest effektiva sättet att rädda liv. Det är en obegriplig prioritering som regeringen gör.

Brandskyddet är också ojämlikt på landets äldreboenden. I dag behöver äldreboenden som är byggda före 2012 inte ha automatiska släcksystem. Det är alltså byggnadsåret på boendet som styr nivån på brandskyddet, i stället för risken för brand.

En lösning på problemet är att ge MSB ett bemyndigande om att ställa nödvändiga krav på brandskydd på särskilda boenden. Redan 2009 fick MSB i uppdrag att se över brandskyddet för äldre och den föreslog därefter, i en rapport från 2011, att den ska ges ett bemyndigande att få ställa krav på brandskydd i särskilda boenden. Det är sju år sedan rapporten kom ut. Ingen sådan åtgärd har vidtagits.

Vi, de fyra största pensionärsorganisationerna, representerar 830 000 pensionärer i Sverige. På grund av samhällets oförmåga att se till att äldres brandskydd blir likvärdigt bildar vi nu tillsammans initiativet för äldres brandskydd.

Vi gör detta eftersom vi inte kan acceptera att äldre löper störst risk att dö till följd av brand. Vi kommer driva våra frågor tills vi blir hörda.

När regeringen nu aktivt väljer bort en av de mest effektiva åtgärderna för att rädda liv måste vi agera. Det finns fortfarande tid att göra rätt. Vi uppmanar riksdagen att lyssna på oss, SKL, MSB och Boverket: för in möjligheten att inkludera utökade brandskyddsåtgärder i den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag.


Christina Tallberg
Eva Eriksson
Berit Bölander
Monica Blomberg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet 2018

LÄS VIDARE

DEBATT. De äldre blir bara fler – men var ska de bo?

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Bostadspolitik

Christina Tallberg

Regeringen