I förskolan ska barn leka – inte plugga

Debattören: Fokusera på barngruppernas storlek i stället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förskolan ska inte fokusera på undervisning, det ska handla om att ge barnen en plats för lek, kreativitet och socialt samspel, skriver Isak Skogstad, lärare och skoldebattör.
Förskolan ska inte fokusera på undervisning, det ska handla om att ge barnen en plats för lek, kreativitet och socialt samspel, skriver Isak Skogstad, lärare och skoldebattör.

DEBATT. Jag är en varm anhängare av traditionell undervisning och vikten av att elever memorerar ämneskunskaper. Av den anledningen är jag kritisk mot den utveckling som har inneburit att eleverna i den svenska skolan i en allt högre utsträckning själva har fått styra sitt eget lärande, men även den utbredda idén om att skolans främsta uppdrag ska vara att väcka elevernas lust att lära. Man har helt enkelt fokuserat för mycket på att eleverna ska trivas och ha roligt i skolan än att de ska lära sig så mycket som möjligt.

Min oro gäller även förskolan – fast då av helt motsatta skäl. Under den senaste tiden har vi sett en utveckling där förskolans uppdrag har gått allt mer från att handla om att skapa en trygg plats för barnen att leka och lära sig det sociala samspelet, till att allt mer handla om att förskolebarnen ska få undervisning och utbildas.

Faktum är att när det gäller just förskolan är jag nog en av de främsta förespråkarna för flum. Förskolan ska inte fokusera på undervisning, det ska handla om att ge barnen en plats för lek, kreativitet och socialt samspel.

Det betyder inte att förskollärarnas roll är obetydlig, men däremot så betyder det att förskollärarnas villkor, exempelvis i form av storlek på barngrupper, är betydligt viktigare än akademisk utbildning.

Årtionden av forskning inom fält som psykologi, sociologi och utbildningsforskning, har visat vikten av lek för små barns utveckling. Lek har varit en naturlig del av människans historia och utifrån ett evolutionärt perspektiv antas leken vara av vikt för barns utveckling av sociala, kognitiva och språkmässiga förmågor.

Tack vare en välutbyggt förskola har vi goda förutsättningar för att möjliggöra att de flesta barn får tillgång till en miljö som möjliggör lek i olika miljöer, oavsett barnens socioekonomiska hemförhållanden.

Det är därför som jag med oro bevittnar hur allt fler politiker talar om förskolans uppdrag. Nu ska begreppet ”undervisning” föras in i förskolans nya läroplan som träder i kraft i sommar. Förskollärarna ska med andra ord nu börja bedriva ”undervisning” som syftar till att de små barnen ska ”utveckla kunskaper och värden”. De små barnen ska undervisas om exempelvis läsning och hållbar utveckling.

Det må låta fint och eftersträvansvärt, men frågan är varför ska förskolan syssla med undervisning?

Vi är inte ensamma om att tro på undervisning i förskolan. I USA har man satsat miljarder på olika former av ”head-start”-program, som syftar till att kompensera ogynnsamma förhållanden för små barn genom att tidigt undervisa dem i ämnen som matematik och läsförståelse. Men många av de positiva effekterna har visat sig avta med tiden, vilket gör att man kan ifrågasätta om det över huvud taget är önskvärt med liknande satsningar här i Sverige.

Dessutom har regeringen beslutat att förskolechefer ska tituleras ”rektorer”. Det välkomnas så klart av exempelvis Lärarförbundet, som tror att det kommer höja förskolans status. Men för en utomstående betraktare är det bara löjligt.

Missförstå mig inte, förskolans uppdrag är viktigt. Att säkerställa att de små barnen får en trygg miljö där de kan leka fritt är inte ett lätt jobb, men det är ett rätt jobb. Barnen ska helt enkelt leka, inte plugga.


Isak Skogstad, lärare och skoldebattör


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Publisert:

LÄS VIDARE