ÅSIKT

Det handlar inte om vad Stenberg tycker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Roland Poirer Martinsson: SR-anställda bör inte kunna driva politisk opinionsbildning på fritiden

I repliken till min artikel gissar Staffan Sillén och Nina Benner att jag gärna hade sett en annan bild förmedlad av Bushs politiska gärning. Antagandet är irrelevant. Hade Stenholm författat samma artikel utan att vara journalist på SR hade jag givetvis inte haft några väsentliga skäl att kritisera publiceringen, även om jag råkat ha synpunkter på innehållet. Låt mig påminna om att det var Stenholms artikel, inte min kritik av dess publicering, som var skadlig för ”Godmorgon, världen!”.

Min fråga gällde huruvida man kan vara politisk journalist på SR och driva egen, offentlig, politisk opinionsbildning på fritiden. I det avseendet meddelar nu Stenholms chefer att hon inte kan bevaka den fråga hon på fritiden driver offentligt opinionsarbete kring. Det är ett viktigt besked. Men var går gränserna mellan olika politiska frågor?

För mig är det uppenbart att den som tar tydlig ställning i grundläggande, politiska frågor i USA, som dominerar debatten även i Sverige, därmed har positionerat sig också när det gäller den svenska politiken. Trots Silléns och Benners delvis klargörande svar står jag alltså kvar med en fråga: Är Stenholm fortsättningsvis enbart diskvalificerad från att bevaka USA eller måste hon också överge svensk utrikes- och säkerhetspolitik – eller politik överhuvudtaget?

Avslutningsvis en personlig reflektion: Svensk public service har under lång tid rört sig i riktning mot en mera kunnig och professionell bevakning av amerikansk politik. Med tanke på det politisk-kulturella arvet i radio- och tv-husen har det knappast skett av en slump: ett medvetet, journalistiskt kvalitetsarbete lär ha bedrivits.

Kanske har extern kritik också hjälpt en smula?

Roland Poirier Martinsson
Filosof, författare och chef för Timbro medieinstitut

ARTIKELN HANDLAR OM