Elpriset smyghöjs för två miljoner svenskar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Oberoende elhandlare: Skjut upp indelning av Sverige i fyra prisområden

Denna vinter är det dags för den största förändringen av elmarknaden sen avregleringen 1996. Förändringen kommer att innebära kraftiga elprishöjningar för två miljoner elkunder i södra Sverige. En förändring som regeringen inte tänker låta riksdagen besluta om. Svenska kraftnät har pressats av EU att föreslå en uppdelning av Sverige i fyra prisområden. Och att uppdelningen ska införas rekordsnabbt till sommaren 2011.

Svenska Kraftnäts förslag innebär att elpriset kommer att ha en stark koppling till var man är bor. Ju längre söderut ju dyrare blir elen. Hårdast drabbas de som bor i Skåne, Kalmar, Kronoberg, Halland och Blekinge.

Oberoende Elhandlare har låtit analysföretaget Econ Pöyry göra en analys av hur stor elprishöjningen skulle ha varit 2008 om vi haft fyra prisområden i Sverige. Den visar att elen i södra Sverige skulle ha varit cirka 5 öre/kWh dyrare. För en villaägare med elvärme innebär det 1 200 kronor per år. För södra Sverige innebär det en elprishöjning på totalt cirka 1,5 miljarder.

Avregleringen av elmarknaden genomfördes 1996. Sen dess har riksdagen gjort ett stort antal förändringar i ellagen. Syftet har varit att få elmarknadsreformen att fungera bättre för de svenska elkunderna och att förbättra konkurrensen på elmarknaden. Det är orimligt att regeringen inte tänker låta riksdagen ta ställning i denna fråga.

Ytterligare ett problem med Svenska kraftnäts förslag om fler prisområden är att det helt strider mot grundprincipen i EU om en gemensam marknad. Den nordiska elmarknaden är en oligopolmarknad där konkurrensen måste förbättras. För att uppnå det, måste man göra marknadsområdet större och inte mindre. Det kommer dessutom att bli omöjligt att erbjuda konsumenter el till samma pris i Sverige vilket gör det ännu svårare för elkunderna att jämföra priser.

De nordiska länderna har tidigare fattat ett beslut om att skapa en gemensam slutkundsmarknad i Norden för att förbättra konkurrensen. Det innebär att en svensk kund ska kunna välja en nordisk elleverantör. Detta ska vara genomfört 2015. Med fyra prisområden försvåras naturligtvis möjligheterna till att skapa en gemensam nordisk elmarknad kraftigt.

Det pågår samtidigt en utbyggnad av elnäten mellan de nordiska länderna som kommer att ta bort huvuddelen av de överföringsproblem som prisområdesindelningen förutsätts lösa. Dessa nya kablar ska vara klara till 2015 och vi kräver därför att ett eventuellt införande av prisområden skjuts fram till så att effekten av dessa nya kablar hinner utvärderas.

I november avslog Näringsdepartementet Oberoende Elhandlares begäran att låta riksdagen hantera denna stora förändring i elmarknadsreformen. Oberoende Elhandlare och Villaägarnas Riksförbund anser att frågan om prisområden måste hanteras i riksdagen. Vi uppmanar därför Maud Olofsson att stå emot EU-kommissionen som trycker på och vill införa prisområden redan sommaren 2011. Och låta riksdagen hantera frågan som riskerar att drabba två miljoner elkunder så hårt. Vi är även förvånade över den rödgröna oppositionens tystnad, var står de i frågan?

Johan Öhnell
Jakob Eliasson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN