ÅSIKT

Vad händer ditt barn på internet?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Hägglund & Axén Olin: Föräldrarna behövs på nätet

Föräldrar och andra vuxna behövs i barnens liv. Det gäller inte bara i hemmet, i skolan och på fotbollsträningen utan också på internet. Därför har regeringen beslutat att stödja Surfa lugnt, ett nationellt initiativ som syftar till att stärka vuxnas roll och närvaro i den digitala världen.

För barn- och ungdomar är nätet en integrerad del av verkligheten. De är infödingar i den digitala världen, en generation som är uppväxt med mobiltelefoner och datorer. Bloggar, Bilddagboken, MSN och Facebook är exempel på platser i den värld där de unga rör sig dagligen.

Internet erbjuder fantastiska möjligheter, både som social umgängesplats och som kunskaps- och informationsförmedlare. Men tyvärr finns också baksidor.

I den senaste undersökningen från statliga medierådet säger sig 14 procent av ungdomar mellan 9 och 16 år ha blivit mobbade på nätet. Andra undersökningar antyder att problemet troligen är ännu större.

Den anonymitet som råder på nätet skapar lätt en kultur där den som mobbar inte behöver ta ansvar för sina handlingar. Med hjälp av tekniken kan mobbarna numera följa med hem. I de värsta fallen är internet en plattform för grova sexuella övergrepp.

Föräldrar har ett ansvar att förmedla goda värderingar och smarta nätvanor. Det kan handla om förståelse för sin egen och andras integritet, att inte kränka eller låta sig kränkas eller att inte blint lita på att den du möter på nätet verkligen är personen den utger sig för att vara.

Det borde vara lika självklart för en vuxen att fråga sitt barn hur har det varit på nätet i dag? som att fråga hur har det varit i skolan i dag.

Socialdepartementet har tillsammans med kulturdepartementet och nätverks­organisationen Surfa lugnt under försommaren samlat en nationell koalition av ledande expertis på ungas nätvanor. Koalitionen är unik eftersom den består av såväl ideella organisationer som myndigheter och företag. Det nationella initiativet som leds av Surfa Lugnt ska med start i september 2009 börja informera, utbilda och påverka föräldrar och andra vuxna till ett större engagemang i barn och ungas liv på Internet. Surfa lugnt ska bland annat: 

•?Samla landets experter och sprida goda exempel.

•?Samordna informationsaktiviteter riktade till barn och unga.

•?Skapa en digital mötesplats med länkar till information där vuxna kan diskutera och lära sig mer. 

Regeringen satsar inledningsvis 1 miljon kronor i projektet.

De företag och intresseorganisationer som ingår i Surfa Lugnt kommer också att bidra till finansieringen med minst lika mycket.  

Göran Hägglund, socialminister
Kristina Axén Olin, ordförande Surfa lugnt