Debatt

Daniel kan inte bli prins

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jakob E:son Söderbaum: Det strider mot svensk lag – och tradition

Daniel och Victoria.
Daniel och Victoria.

Den siste som enligt alla konstens regler adlats i Sverige var upptäcktsresanden Herr Sven Hedin år 1902. Under närmare 70 år avstod därefter kungarna Oskar II, Gustav V och Gustav VI Adolf från att adla. Den svenske monarkens rätt att adla avskaffades slutligen formellt i och med 1975 års grundlag. Detta var en följd av den s.k. Torekovkompromissen 1971, om att monarkens ställning i staten framledes skulle vara betydligt mera inskränkt.

Under samma period som de svenska kungarna avstått från sin rätt att adla, har väl att märka också ett antal medlemmar av kungafamiljen fråntagits sina prinstitlar – av dåvarande kungen, helt i enlighet med god ordning. Som allom bekant har så skett med Kung Carl XVI Gustafs farbröder och farfars bröder Sigvard, Carl Johan och Lennart i samband med att de valt att gifta sig med så kallade ”kvinnor av folket”.

Mot bakgrund av detta ter det sig minst sagt besynnerligt att kungen i samband med att förlovningen mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling offentliggjordes, slog fast att Westling nu när de gifter sig kommer att bli prins och hertig av Västergötland.

Kung Carl XVI Gustaf har inte alls rätt att tilldela Daniel Westling titeln Prins. Enligt gällande grundlag kan vår kung inte ens ge Westling titeln Herr.

Nu undrar säkert en och annan läsare hur denna logik går ihop å ena sidan med att vår egen kung kunde gifta sig med en ”kvinna av folket”: Silvia. Å andra sidan med att hon för sin del blev drottning i samband med att de gifte sig den 19 juni 1976.

Saken är den, att som kronprins hade Carl Gustaf inte rätt att gifta sig med Silvia. Den rätten fick han först när han själv hade blivit kung, då kunde han gifta sig med precis vem han ville – ”kungen är ju kung”. Vidare har det alltid varit så att den kvinna som gifter sig med en kung blir drottning, oavsett vad hon har varit tidigare. Men aldrig tvärtom. Det har t.ex. danska Drottning Margrethes man Prins Henrik fått erfara, vilket han nu i dagarna gjort en grej av och gått ut med att han tycker att han borde bli Kung.

Men Danmark är inte Sverige. Det strider inte bara mot traditionen utan också mot svensk lag att Daniel Westling blir prins i samband med att han och Kronprinsessan Victoria gifter sig på årsdagen av kungaparets bröllop, nästa år den 19 juni 2010.

Vi ska i och för sig inte sticka under stol med att Prinsessan Lilian utgör ett intressant undantag i sammanhanget. Hon var en ”kvinna av folket” som blev prinsessa och hertiginna av Halland när hon gifte sig med Prins Bertil, hertigen av Halland, samma år som kungaparet.

Men eftersom Lilian Craig Davies var en ”kvinna av folket” fick hon och Prins Bertil inte gifta sig förrän i 60-årsåldern. De hade då i praktiken gett sina liv för traditionerna under en tid när tronföljden och monarkins bestående länge hade varit osäker. Likafullt ter det sig, som påpekats, juridiskt felaktigt: kungen saknar rätt att adla, och ingen blir automatiskt prins eller prinsessa för att man gifter sig med en prins eller prinsessa – kungens farbröder har känt av detta länge och väl. Prins Bertil och Lilian hade kunnat gifta sig som belöning för lång och trogen tjänst utan att Lilian blev prinsessa, det hade på alla sätt varit riktigare.

Om Daniel Westling nödvändigtvis ska ha en adelstitel kan och bör kungen naturligtvis vända sig till Storhertig Henri av Luxemburg. Huset Luxemburg har kvar rätten att adla, och svenska kungahuset har haft goda relationer med dem alltsedan 1892. Genom överenskommelser med huset Luxemburg har således bland annat kungens farbröder och farfars bröder Sigvard, Carl Johan och Lennart förärats titeln Greve av Wisborg. Denna möjlighet står av allt att döma fortfarande till buds.

Kung Carl XVI Gustafs farbröder fick alltså denna grevetitel när de hade förlorat sina prinstitlar, med anledning av att de gift sig med ”kvinnor av folket”. I konsekvensens namn kunde man därmed faktiskt till och med ställa sig frågande till om Daniel Westling ens borde få titeln Greve av Wisborg när han gifter sig med Kronprinsessan Victoria. Snarare borde väl Kronprinsessan Victoria förlora sin prinsesstitel eftersom hon gifter sig med en ”man av folket”?

Jakob E:son Söderbaum

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt