ÅSIKT

"För okritiskt om hur farlig frukten är"

avHanna Nordin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En av dagens största snackisar har varit Naturskyddsföreningens undersökning om att 9 av 10 frukter innehåller kemikalier.

Nu får uppgifterna kritik av både Livsmedelsverket och av riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C).

– Medierna för okritiskt ut Naturskyddsföreningens bild av att vi äter farlig frukt som är starkt förorenad och som vi bör sluta med, sa han i kvällens "20 minuter".

Enligt en ny undersökning från Naturskyddsföreningen innehåller 9 av 10 frukter kemikalier. Nyheten fick stort genomslag i de flesta medierna under dagen och blev en snackis på sociala medier.

Enligt Staffan Danielsson, riksdagsledmot för centerpartiet, är det problematiskt att medierna så okritiskt går på Naturskyddsföreningens linje.

– Det här skulle lätt kunna uppfattas som en betald annonsplats för Naturskyddsföreningen och Krav. Jag tycker att Livsmedelsverket borde ha fått komma till tals och berätta att vi tvärtom ser en positiv trend och att det är bra att äta frukt, sa han, i ett inslag i kvällens "20 minuter".

"Det är inte farligt att äta frukt"

På plats i studion för att debatterara frågan om man ska vara orolig för gifthalterna i frukt var Naturskyddsföreningens vice ordförande Johanna Sandahl och Livsvmedelsverkets riskvärderare Anneli Widenfalk, som mycket riktigt instämde i kritiken mot Naturskyddsföreningens rapport som hon tyckte överdriver riskerna.

Hon pekade bland annat på att nivåerna ligger långt under gränsvärdena för vad som är tillåtet.

– Med den kunskap vi har i dag är det inte farligt att äta den här frukten. Vi ser en positiv trend, vi hittar lägre och lägre halter av de här ämnena. Bilden av att man ofta hittar hormonstörnade och cancerframkallande ämnen i frukt stämmer inte, sa hon.

"Vi kan inte vänta på politiska beslut"

Enligt henne är de farliga ämnena redan förbjudna enligt gällande lagstiftning.

Men enligt Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen är det viktig konsumentupplysning att gå ut med de här resultaten.

– Det handlar om hormonstörande ämnen, cancerogena ämnen och reproduktionsstörande ämnen. Vi vet ganska lite om vad som händer när olika kemikalier samverkar i kroppen. Det räcker inte att vänta på politiska beslut, man måste också informera konsumenterna om risker, sa hon.