ÅSIKT

”Det är för dyrt att flytta”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Villaägarna: Klena initiativ från regeringen om bostadsbristen

Aftonbladet Debatt räknar moderaternas gruppledare i civilutskottet och därmed främste bostadspolitiker nyligen genomförda reformer och reformer som kommer att genomföras om riksdagen trots alliansens minoritetsställning beslutar det.

Regeringen har gjort mycket och utrett mycket. Det är bra. Men när SCB idag berättar att villapriserna återigen har ökat under det senaste året måste man fråga sig om regeringen gör tillräckligt när nyproduktionen av småhus samtidigt ligger på samma låga nivå som under 1990-talskrisen.

Varför leder inte de höga villapriserna till ökat villabyggande? För det första skapar det kommunala planmonopolet en brist på byggbar mark. Regeringens initiativ på detta område är alltför klent. För det anra har de unga hushåll som vill in på bostadsmarknaden helt enkelt inte råd längre. Deras situation blev än svårare när bolånetaket infördes 2010 – även om det av andra skäl kan anses vara rimligt.

Men den viktigaste orsaken till att de höga priserna inte leder till ökat byggande är bristen på rörlighet på svensk bostadsmarknad. Det i sin tur beror på att Sverige har Europas högsta flyttskatter. Antag att ett par i 70-årsåldern vill sälja sin stora villa för att flytta till ett mindre radhus på samma ort. Antag att det radhus paret vill köpa ägs av en flerbarnsfamilj som i sin tur köper det äldre parets hus. Villan köptes på 1970-talet för 400 000 kronor och säljs för 5,5 miljoner kronor. Radhuset säljs för 2,7 miljoner och köptes 2004 för 1,9 miljoner kronor. Den totala skattekostnaden för ovanstående bostadsbyte är 1 511 000 kronor i form av kapitalvinstskatter och stämpelskatter. Därtill kommer mäklarnas arvoden, flyttfirmor och andra bestyr.

Det är helt enkelt för dyrt att flytta. Många äldre villaägare upptäcker när man räknar på kostnaden för flytten att det faktiskt är billigare att bo kvar i den stora villan än att flytta till en mindre bostadsrätt.

På grund av de höga flyttskatterna avstår hushållen från att flytta. Mycket riktigt har också Sverige låg rörlighet på bostadsmarknaden i ett internationellt perspektiv. När det gäller nyproduktion av småhus håller vi en klar jumboplats.

Inget av de beslut som regeringen tagit har tagit oss i rätt riktning och det finns för närvarande inget initiativ om att göra det. Det är dålig bostadspolitik. För skulle de hundratusentals villor som bebos av personer som inte har råd att flytta omsättas så skulle det frigöra tiotals miljarder kronor för nya investeringar i bostäder varje år. Det, Oskar Öholm, skulle verkligen hjälpa oss att lösa bostadsbristen.

Daniel Liljeberg

Jakob Eliasson