Ni äger inte tanken om Norden

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Nordisk ungdom om nordismen

REPLIK. I en debattartikel gör representanter från Föreningen Nordens ungdomsförbund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och Ungdomens Nordiska Råd med flera felaktiga påståenden samtidigt som de försöker tillskriva sig själva någon form av äganderätt över tanken om Norden.

Nordisk Ungdom tror, precis som de föregående debattörerna, på en kulturell och gränsöverskridande vänskap i Norden, som även innefattar en fri rörlighet. Denna fria rörlighet kräver dock att vi skärper våra gränskontroller från länder utanför Norden, annars kommer urvattningen av den nordiska samarbetstanken att fortsätta.

Ett Norden som vi kan överlämna till framtida generationer kräver givetvis ett försvar av dess egenart. Vad som utgör Norden är inte ett avsnitt ur Socialdemokraternas partiprogram utan reella sakförhållanden såsom det geografiska området, folken och deras språk och kultur. 

Det är de föregående debattörerna och dess förbund som försöker politisera och tillskriva sig själva en tanke om Norden som funnits i våra länders historia i över tusen år: fri rörlighet, kulturutbyte och en gränsöverskridande vänskap.

Inte heller är vi i Nordisk Ungdom motståndare till ett europeiskt samarbete som debattörerna försöker göra sken av, snarare tvärtom. Ett starkt europeiskt samarbete är grundläggande för att vi i Norden ska kunna fortsätta bygga på vår gemenskap. Detta kräver dock en nedmontering av dagens EU, som är ett direkt hot mot våra länders frihet.

Det är tydligt att vi delar många av deras tankar och idéer kring Norden, men att vi, till skillnad från debattörerna, även ser en oroväckande utveckling i samhället som hotar den nordiska friheten.

Fredrik Hagberg,

talesman för Nordisk Ungdom

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN