Debatt

Sveriges vägar är för dåliga – gör något nu

Debattörerna: Underhållet är så grovt eftersatt att en kris hotar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Landets beslutsfattare måste fokusera på tempo och påbörja underhållsarbetet av våra vägar för att läget inte ska bli akut, skriver Per Bondemark, Rickard Gegö, Göran Arkler och Jan Nilsson.
Landets beslutsfattare måste fokusera på tempo och påbörja underhållsarbetet av våra vägar för att läget inte ska bli akut, skriver Per Bondemark, Rickard Gegö, Göran Arkler och Jan Nilsson.

DEBATT

DEBATT. Var femte svensk känner oro över att landets transportsystem inte skulle klara av en större störning eller ett sabotage och att det skulle påverka samhällsviktiga funktioner, som att det finns mat i butikerna, att mediciner når fram och att soporna hämtas.

Och oron är befogad. Underhållet av våra vägar och järnvägar är grovt eftersatt och risken för ett krisscenario ökar.

Landets beslutsfattare måste fokusera på tempo och påbörja underhållsarbetet för att läget inte ska bli akut.

Sveriges beslutsfattare har under lång tid systematiskt senarelagt infrastrukturbeslut och nedprioriterat underhållsarbetet av framför allt vårt vägnät. Vi har haft en regering som velat omfördela godstransporter från väg till järnväg och planerna för att rusta upp järnvägen är högt satta.

Det är bra, men det får inte bli på bekostnad av vägnätet, så det hamnar i samma situation som dagens slitna järnväg.

I dag transporteras 90 procent av allt gods på lastbil. Det eftersatta underhållet av vägnätet gör att vi i dag är mer sårbara än någonsin och störningar uppkommer lätt på våra större vägar. I våra växande städer är det dessutom svårt för godstrafik att komma in med sina varor. Här måste det planeras för ett logistikflöde som fungerar för såväl människa som miljö.

Härtill kommer att behovet även är stort av underhållsinsatser på vägar och järnvägar i delar av Sverige med jämförelsevis mindre trafikflöden, men med stora exportvärden från svenskt näringsliv, till exempel inom sektorer som verkstads-, skogs-, pappers-, gruv- och stålindustri.

Dessa godstransporter börjar eller slutar ofta på vägar och järnvägar där underhållet sedan länge är eftersatt.

Det sårbara transportsystemet är något som oroar 22 procent av befolkningen, enligt en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av mässan Logistik & Transport (okt 2018).

Sveriges Åkeriföretag gör regelbundet studien ”En vecka utan lastbilar”, vilken bekräftar oron. Studien visar att efter bara några timmar utan tunga lastbilstransporter skulle apoteken få ont om livsviktiga mediciner. Redan efter en dag skulle det börja gapa tomt i butikshyllorna och efter fyra dagar kan det bli problem med leverans av fjärrvärme. Efter sju dagar är vi utan rent dricksvatten eftersom kemikalierna till reningsverken inte kan levereras.

Ska vi få ett robust samhälle, där vi kan lita på att transporterna når fram med sitt livsviktiga innehåll, måste vi tänka till runt logistiken. Vi måste effektivisera transporterna, som vägar och broar för tyngre och längre fordon och bygga bort vägavsnitt som lätt utsätts för störningar. Dessutom måste vi bli mer toleranta till godstransporter inne i våra städer och i stället fokusera på smarta transporter.

Vår infrastruktur är känslig för allvarliga störningar redan i dag. Görs inget nu, kommer vi att få en situation där det blir svårt att nå fram med varor och produkter till butiker, industrier och allmänheten i stort. Det är hög tid att våra beslutsfattare:

  • Ser till att Trafikverket med tempo och omgående implementerar den nationella planen för de närmaste 12 årens underhåll av transportsystemet.
  • Omprioriterar resurser till investeringar i ny väginfrastruktur för effektivare godstransporter med tyngre och längre fordon.
  • Ökar anslaget för att komma ikapp med det eftersatta underhållet av befintlig infrastruktur.
  • Inser att även tung godstrafik har en plats i våra städer och planerar för det. 

Den 5–7 november möts 6 000 personer som arbetar inom nordens logistikbransch på mässan Logistik & Transport i Göteborg. Låt det bli ett tillfälle för branschen att sätta ner foten och ställa krav på våra beslutsfattare att påbörja arbetet med att upprusta Sveriges infrastruktur!


Per Bondemark, ordförande, Näringslivets transportråd
Rickard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag
Göran Arkler, vice vd och branschchef Transportindustriförbundet
Jan Nilsson, affärsansvarig mässan Logistik & transport


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Infrastruktur

LÄS VIDARE

DEBATT. Sluta upp att utnyttja yrkeschaufförerna

ÄMNEN I ARTIKELN

Infrastruktur