ÅSIKT

Kristersson och M sviker näringslivet

Debattörerna: Branscherna skriker efter arbetskraft – då gör ni helt om

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Lotte Fernvall
Ett av tre företag uppger att de har fått skjuta upp en planerad expansion på grund att svårigheterna att rekrytera – då chockar Moderaterna och säger att de ska fälla förslaget om högskolebehörighet, skriver debattörerna.
DEBATT

DEBATT. Gymnasieskolans yrkesprogram är en trampolin ut på arbetsmarknaden. I dag råder det brist på i stort sett alla yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Det handlar om barnskötare, elektriker, undersköterskor, VVS-montörer och bilmekaniker – hederliga yrken med stora möjligheter att både jobba utomlands och som egna företagare.

Trots det har andelen elever som läser på gymnasieskolans yrkesprogram sjunkit i Sverige. Allra kraftigast sjönk söktrycket i samband med att Jan Björklund under förra mandatperioden beslutade om yrkesprogrammen inte längre automatiskt skulle ge högskolebehörighet.

Det var ett historiskt misstag som har kostat den svenska välfärden och näringslivet stora summor.

I dag misslyckas var fjärde försök att rekrytera. Ett av tre företag uppger att de har fått skjuta upp en planerad expansion på grund att svårigheterna att rekrytera.

Orsaken till detta är i hög grad att det är svårt att hitta anställda med rätt kompetens – och den arbetskraft som företagen efterfrågar allra mest är individer med en gymnasial yrkesutbildning.

Regeringen har därför i bred samsyn med flera branschorganisationer – däribland Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Företagarna – tagit fram ett förslag om återinförd högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram.

Förslaget innehåller en möjlighet för elever som inte vill läsa de högskoleförberedande ämnena att välja bort dem – ingen ska tvingas läsa in högskolebehörighet, men det ska heller inte vara krångligt att göra det.

I dag röstar riksdagen om regeringens förslag. Att den borgerliga oppositionen – med Moderaterna i spetsen – sagt att de avser fälla det här förslaget är för oss oförståeligt.

Moderaterna har starka band till näringslivet som fortfarande betalar ett högt pris för den förra regeringens misslyckade skolpolitik. Ledande partiföreträdare, däribland Ulf Kristersson, har också under lång tid pratat om vikten av högskolebehörighet på yrkesprogrammen för att göra dem mer attraktiva.

Av det skälet är det förvånande – för att inte säga chockerande – att Moderaterna nu har gjort en helomvändning i frågan.

Vi kan även se att flera kommuner, både socialdemokratiska och borgerliga, har gått före och beslutat att alla kommunala gymnasieskolor ska garantera sina yrkeselever möjligheten att läsa in högskolebehörighet på ett så smidigt sätt som möjligt. Det är något som sker i till exempel S-ledda Stockholms stad, men även i det moderata skyltfönstret Täby kommun. De samhällsekonomiska kostnaderna av att eleverna, som i dag, väljer bort yrkesprogrammen är helt enkelt för stora för att kommunerna ska ha råd att vänta in stöd i riksdagen.

Våra frågor till Ulf Kristersson är enkla.

Varför vill du göra det svårare för yrkeselever att få behörighet till högskolan? Har dina partikamrater i Täby fel som går före och inför regeringens förslag? Varför sviker du näringslivet i en av deras viktigaste frågor för att trygga sin kompetensförsörjning?

Väljarna förtjänar svar – och du har en del att förklara.

Vi socialdemokrater är övertygade om att vi lever i en tid då lärandet måste vara livslångt. Då kan vi inte ha stängda dörrar och återvändsgränder i skolsystemet. Genom att låta högskolebehörigheten ingå som standard i yrkesprogrammen – men behålla möjligheten att välja bort den – stärker vi utbildningarnas attraktivitet och skapar bättre förutsättningar för näringslivets kompetensförsörjning. Det är synd att du inte är beredd att göra detsamma.


Anna Ekström
Olle Burell

Läs hela debatten här


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33