Debatt

Lottamordet kräver haverikommission

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Kvinnor som utsätts för våld måste lita på att samhället inte sviker

DEBATT. Mäns våld mot kvinnor är ett problem som vi aldrig får blunda för. Bara under 2015 anmäldes 17 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. Det allra vanligaste är att offret är en kvinna och förövaren en man. Några av dessa personer misshandlas så brutalt att de avlider.

Jag reagerar starkt när jag tar del av Aftonbladets artiklar i fallet Lotta. En kvinna som misshandlades till döds i sitt eget hem, 41 år gammal. Bara några dagar innan hade åklagare hävt anhållandet mot en man som misstänkts för grov kvinnofridskränkning och som Lotta haft en kortvarig relation med.

Eftersom brottsutredningen nu pågår vill jag inte kommentera förloppet i det enskilda fallet. Men fallet Lotta är ännu en tragisk påminnelse om ett allvarligt samhällsproblem. Fortfarande år 2016 är möjligheten till skydd och hjälp ofta alldeles för svag för kvinnor som utsätts för våld och hot i nära relationer.

Rättsväsendet måste ta dessa fall på större allvar. Offren ska kunna känna tillit till vårt rättssystem och de som begår brott ska straffas. Den som utsatts för grovt våld av en nuvarande eller tidigare partner lever oftast i stor otrygghet och måste få stöd att våga berätta och hålla fast vid sina uppgifter. Tyvärr är det ett känt problem att personer som hotas, utsätts för våld, misshandel och andra trakasserier drar tillbaka sin anmälan.

Vi har skärpt straffskalan och vi har gjort det enklare att dömas till elektronisk fotboja för att ytterligare skydda offren. Men mer behövs. Det är fortfarande för svårt att uppfylla kriterierna för att dömas till elektronisk fotboja.

Liberalerna har drivit detta i riksdagen och hoppas att regeringen kommer tillbaka med ett förslag. I särskilt allvarliga fall ska männen som hotar inte få vistas i samma kommun där kvinnan bor, alltså ett kommunalt vistelseförbud. Utsatta kvinnors frihet och trygghet ska gå före förövarens frihet.

I dag har Socialstyrelsen ansvar att utreda dödsfall där barn avlidit på grund av brott eller vuxna avlidit på grund av brott av en närstående eller tidigare närstående person. Syftet är att ta fram förslag som kan förebygga sådana brott i framtiden, men däremot inte att granska de enskilda fallen.

Liberalerna anser att detta inte räcker. Vi anser att det också måste kunna göras en granskning av myndigheternas agerande i ett enskilt fall. Oftast har hotbilden varit känd långt i förväg, men ändå har det dödliga våldet inte kunnat hindras.

Därför behöver en haverikommission också kunna tillsättas också i enskilda fall där samhället misslyckats att förebygga dödligt våld.

Det handlar om att bedöma hur polis och åklagare agerat, men också socialtjänsten, sjukvården och andra instanser. Det behöver också granskas vad som var känt på förhand om både gärningsman och offer. I dag kan Socialstyrelsen exempelvis inte ta del av rättspsykiatriska undersökningar eller andra handlingar som rör gärningspersonen.

Vi får heller aldrig acceptera att offer eller deras anhöriga inte vågar komma till domstolen för att vittna vid rättegång. Stödet för brottsoffer och deras anhöriga måste bli bättre, och straffet för att hota och hindra någon att vittna måste skärpas.

Kvinnor som utsätts för våld måste lita på att samhället inte sviker den dagen de larmar och vill ha skydd. Även när brottsoffret till slut inte vågar vittna mot förövaren ska det vara tillräckligt för rättsväsendet att agera med den information man tidigare insamlat kring gärningsmannen.

Det som hände Lotta ska inte få inträffa. Den som utsätts för grova hot från sin partner eller sin ex-partner behöver samhällets fulla stöd. Därför behövs skärpt lagstiftning och utökat stöd till den som drabbas. Byråkratiska beslut får aldrig hindra systemet från att ge offret det nödvändiga skyddet samtidigt som förövaren lagförs och straffas.

Roger Haddad, riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson (L)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Mordet på Lotta, 41

ÄMNEN I ARTIKELN

Mordet på Lotta, 41

Liberalerna

Debatt

Roger Haddad