Gator behövs också för bilar och bussar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från KAK om bilens framtid

Anders Ydstedt, ordförande, Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK.

SLUTREPLIK. Alexander Ståhle hävdar att framtidens stadsplanering inte ska ta hänsyn till det populäraste trafikslaget bilen. Han hänvisar till konsulter, politiker och några forskare. Verkligheten visar dock på något annat.

Framtiden kommer att ställa krav på mer resande av alla slag. KAK ser gärna städer för mer cykel- och gångtrafik. Men en stad behöver även gator för bilar och bussar och plats måste reserveras för vägtrafik.

Att utesluta den vore att bygga en exkluderande och fattigare stad som kommer att vara beroende av de få som bor i city. Ska det finnas tillräckligt med underlag för företag och affärer måste även alla människor som väljer att bo utanför centrum släppas in och de är ofta bilister.  Även de med funktionsvariation som behöver bil ska ha tillgång till staden. Dessutom behöver även gång- och cykeltrafikanter leveranser och service - och de måste också ske med bil.

Visst finns det många debattörer som har synpunkter på hur framtidens mobilitet ska planeras, men sanningen är att ingen vet hur den kommer att se ut. Att då utgå ifrån en tänkt verklighet, som står i direkt motsats till den faktiska utvecklingen, riskerar att bli en dyrköpt erfarenhet med problem för framkomlighet och trafiksäkerhet som följd. Färska prognoser från Trafikverket visar på ökat bilägande under kommande decennierna. Detta måste hänsyn tas till.

Städer och marknader består av människor och företag – inte av forskare, konsulter och politiker. Här har bilen har bilen en given roll.

Anders Ydstedt, ordförande, Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: