Desinformation om vägslitageavgiften

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Socialdemokraterna om kilometerskatt

Pia Nilsson, gruppledare i trafikutskottet (S) och Jörgen Hellman, gruppledare i Skatteutskottet (S)

​REPLIK. I olika medier florerar påståenden om att regeringen har lagt fram ett förslag om vägslitageavgift. Påståendet drivs främst av moderater men också av intresseorganisationer med avsikt att skapa skräckscenarion om hur förslaget drabbar landsbygden eller vissa näringar.

I tisdags sällade sig även Centerpartisten Anders Åkesson till denna ryktesspridning med en debattartikel där han påstår att statsministern skulle ha beslutat om en ny kilometerskatt. Den hotfulla rubriken lyder ”Ny skatt på avstånd sänker välfärden”.

Detta är ren nonsens. Regeringen har inte lagt fram något förslag till beslut av det enkla skälet att det ännu inte finns något slutgiltigt förslag från utredningen att ta ställning till.

Troligen har ryktesspridningen sitt ursprung i det kommittémöte där utredaren träffade branschen för att ta emot värdefulla synpunkter för det fortsatta arbetet. Flera sådana möten har ägt rum.

Vi Socialdemokrater står bakom en avståndsbaserad vägslitageavgift av framför allt tre skäl: minskad miljöpåverkan från transportsektorn, konkurrensneutralitet mellan transportformerna och för att motverka att svensk åkerinäring slås ut av utländsk trafik. Det finns fall där utländska arbetsgivare betalar ut en lön som motsvarar 20 kronor i timmen.

För övrigt kan noteras att EU-kommissionen är positiv till distansbaserade vägskattesystem och anser att alla medlemsstater på sikt bör införa det.

Vägslitageutredningen kommer att presentera sitt slutgiltiga förslag i december. Därefter vidtar en sedvanlig remissrunda och först efter det börjar den politiska processen på allvar. Kort sagt, det är en bra bit kvar innan en färdig proposition kommer läggas fram av regeringen.

Att i det läget påstå att det redan skulle finnas ett färdigt regeringsförslag är oseriöst och minst sagt förvånande. Särskilt när det kommer från partier som efter åtta år av regeringsinnehav borde veta hur arbetet inför framtagande av en proposition fungerar.

Pia Nilsson, gruppledare i trafikutskottet, S

Jörgen Hellman, gruppledare i Skatteutskottet, S

Läs debattörens slutreplik: Det är fakta – inte  desinformation

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Socialdemokraterna

Skattepolitik

Fordon & transport