Bjud inte tonåringar på alkohol i hemmet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Forskning visar att det är viktigt att sätta gränser

Sedan början av 1970-talet har drickandet bland ungdomar stadigt minskat. Den senaste undersökningen visar att drygt hälften av landets niondeklassare har druckit alkohol, vilket är en rekordlåg andel. Men hela bilden är inte ljus. En ny forskningsstudie från Karolinska Institutet visar att den lilla grupp ungdomar som dricker allra mest alkohol tycks dricka ännu större mängder nu än tidigare.

Den genomsnittliga debutåldern för alkohol är 14 år och det är fortfarande fler niondeklassare som dricker alkohol än som inte gör det. Var femte niondeklassare dricker en flaska vin eller motsvarande mängd alkohol vid minst ett tillfälle varje månad.

En av de allvarligaste konsekvenserna är den ökade våldsrisken. Berusade ungdomar löper ökad risk för att drabbas av brott, övergrepp och olyckor. Undersökningar visar att 22 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs två har hamnat i bråk eller slagsmål i samband med att de druckit alkohol. Motsvarande andel bland flickorna är 10 procent. Var tolfte flicka och var tjugonde pojke i gymnasieåldern har blivit bestulen eller rånad i samband med alkoholintag. Många uppger att de haft oönskat eller oskyddat sex när de varit berusade.

En ny Sifoundersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland tonårsföräldrar visar att 37 procent tror att deras barns alkoholkonsumtion inte påverkas av att de bjuder på alkohol hemma. En del tror till och med att bjudandet kan ha en positiv effekt - att de kan hjälpa sina barn till ett sundare drickande genom att förse dem med alkohol under ordnade former, eller genom att acceptera ett begränsat drickande före 18 års ålder. Det är seglivade myter som saknar vetenskapligt stöd. Forskningen visar tvärtom att tonåringar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar även utanför hemmet.

Detsamma gäller tonåringar vars föräldrar inte tydligt säger helt nej till alkohol före 18 års ålder. Viljan att avdramatisera alkohol och introducera tonåringar till ett naturligt drickande kan vara god, men leder alltså fel. Tydliga regler och normer hemma kring alkohol gör däremot att ungdomar börjar dricka vid senare ålder, dricker mindre, och mer sällan utvecklar ett problematiskt alkoholdrickande.

Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO, tar nu ett gemensamt initiativ för att hjälpa tonårsföräldrar att hjälpa sina barn att undvika alkoholrelaterade problem. Med informationsinsatsen TÄNK OM vill vi ge stöd till föräldrar att sätta tydliga gränser kring alkohol. I dagarna får dessutom fler än 140 000 tonårsföräldrar boken "Tonårsparlören" - med fakta, råd och tips som gör det lättare att prata med tonåringar om alkohol. Bland ungdomarna själva är stödet starkt för att föräldrar ska göra just detta. Flera studier visar att majoriteten av landets tonåringar tycker att det är bra att föräldrar sätter tydliga gränser för dem gällande alkohol.

Runt hörnet väntar valborg, skolavslutningar och sommarfestivaler - tidpunkter som ger tillfälle till fest men också fylla, bråk och olyckor. Nu är det extra viktigt att vuxenvärlden står enad och sätter tydliga gränser kring tonåringar och alkohol. Myndigheter och organisationer har självklart ett stort ansvar, liksom skolan och föreningslivet. Men nyckelrollen spelas av föräldrarna. De har störst möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtionsmönster genom att visa att det inte är okej att dricka förrän man är vuxen.

Maria Larsson

Magdalena Gerger

Bengt Svenson

Sarah Wamala

Anna Carlstedt

Publisert: